Výnos řepky je i v kořenech 13.4.2016

DK PLATINIUM zdravé kořeny bez nádorovitosti

Výnos je i v kořenech

DK Platinium je novinka řepek DEKALB®, která v sobě nese kombinaci vysokých výnosů a zvýšené odolnosti vůči nádorovitosti. Je to první DEKALB® hybrid se zvýšenou odolností vůči tomuto plísňovému onemocnění –lat. plasmodiophora brassicae –.  Na trh ji letos přinášíme pro ty z Vás, kteří mají na pozemcích problém s nádorovitostí kořenů řepky ozimé.  S objednávkami kontaktujte svého regionálního zástupce.

Relevantní informace

DK Platinium - informační leták