DK PLATINIUM Dokonalá rezistence 1. Velmi vysoká míra tolerance vůči nádorovitosti kořenů řepky. 2. Výborný zdravotní stav. 3. Nadprůměrná adaptabilita na různé klimatické podmínky (bojovník se suchem i chladem). 4. Vitální hybrid s výborným zapojením porostu na podzim. 5.Nižší vzrůst, který eliminuje množství posklizňových zbytků.
Registrace
EU 2016
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
15.8.-25.8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
• Hybrid doporučený do oblastí s potvrzeným výskytem nádorovitosti kořenového systému. • Lze doporučit jako preventivní opatření proti zavlečení této choroby na rizikové pozemky. • Vysoká míra adaptability na půdní podmínky, snadno se vypořádá i s těžkými či nestrukturními půdami. • Vytváří kompaktní porost s rostlinami nižšího vzrůstu, umožňuje tak snadnější prostupnost a sklizeň. • Nemá tendence k poléhání.
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null