DK PLATINIUM Dokonalá REZISTENCE 1. Vysoká míra tolerance vůči nádorovitosti kořenů řepky 2. Výborná suchovzdornost a zdravotní stav rostliny 3. Dobrá vitalita a zapojení porostu na podzim
Registrace
EU 2016
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
15.8.-25.8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
Hybrid má vysokou toleranci proti nádorovitosti řepky, proto je určen především pro pěstitele s potvrzeným výskytem nádorovitosti a také jako preventivní opatření proti zavlečení této choroby na rizikové pozemky. Vyniká vysokou mírou adaptability k půdním podmínkam. Hybrid dobře toleruje i chladnější, těžší půdy a umí se také dobře vypořádat s nestrukturními půdami. Rostliny jsou nižší až středně vysoké, což napomáha snadnějšímu zpracování zbytků po sklizni.
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null