Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje MONSANTO ČR s.r.o. (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

 

Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v rámci Vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s Vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek (Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Užívání našich Internetových stránek

Přístup na naše Internetové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z Vašeho prohlížeče přeneseny určité informace na náš web server. Toto je prováděno z technických důvodů a je to potřeba, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom usnadnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující informace, které budou krátce uloženy a použity:

 

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • přenesený objem dat
 • internetová stránka požadující přístup
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

 

Dále, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto informace po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o takový neoprávněný přístup (Článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Nastavení cookies

Co jsou cookies?

Tyto Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti Vašeho počítače prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. Vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám Váš prohlížeč může (v závislosti na době životnosti cookie) znovu přenést při Vaší další návštěvě našich Internetových stránek.

 

Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě hlavní kategorie cookies: (1) funkční cookies (absolutně nezbytné soubory cookies), bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies (analytické soubory cookies a funkční soubory cookies), používané např. pro analýzu internetových stránek, přizpůsobení internetových stránek a pro marketingové účely.

 

Volitelné cookies

Názeva Účel a obsah Životnost Poskytovatel
Analýza Internetových stránek pomocí Google

Analýza Internetových stránek pomocí Google

Tyto cookies přidělují Vašemu zařízení náhodně vytvořené ID a umožňují nám tak poznat Vaše zařízení při Vašem dalším přístupu. Podrobnosti o analýze internetových stránek pomocí Google viz příslušná kapitola níže.

6 měsíců Google Inc.
Online behaviorální reklama s Google

Online behaviorální reklama s Google

Tyto cookies přidělují Vašemu zařízení náhodně vytvořené ID a umožňují nám a společnosti Google poznat Vaše zařízení při Vašem dalším přístupu. Podrobnosti o behaviorální reklamě pomocí Google viz příslušná kapitola níže.

Určeno společností Google Google Inc.
Online behaviorální reklama s Facebook

Online behaviorální reklama s Facebook

Tyto cookies přidělují Vašemu zařízení náhodně vytvořené ID a umožňují nám a společnosti Facebook poznat Vaše zařízení při Vašem další přístupu. Podrobnosti o behaviorální reklamě pomocí Facebook viz příslušná kapitola níže.

Určeno společností Facebook Facebook


 

V závislosti na Vašem souhlasu

Volitelné cookies používáme pouze s Vaším předchozím souhlasem (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Při prvním přístupu na naše Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na Váš počítač cookie a banner se znovu neobjeví, dokud bude toto cookie aktivní. Pokud vyprší životnost cookie nebo pokud cookie aktivně vymažete, banner se znovu objeví při Vaší další návštěvě našich Internetových stránek a znovu Vás požádá o udělení souhlasu.

 

Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat, aniž by jakékoliv cookies byly nastaveny. Ve Vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete odmítnout nastavení volitelných cookies, a to zvolením příslušné možnosti odmítnutí v tabulce výše.

 

Analýza Internetových stránek pomocí Google

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu Vašeho používání našich Internetových stránek. Za tímto účelem používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazyková nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) Vaší IP adresy po každém předání dat do společnosti Google. Google je navíc certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin nebo správou Vašich souhlasů v nastavení Cookies, přičemž ve druhém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin, a pokud nevymažete zakazovací cookie.

 

Online behaviorální reklama s Google

Tyto Internetové stránky používají online behaviorální reklamní službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google provede analýzu Vašeho používání těchto Internetových stránek. Za tímto účelem používá Google cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazyková nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner Google tyto informace použijeme k lepšímu cílení našich reklam na Vás a Vaše zájmy, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, pro vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co zhlédnou určitou reklamu. Když navštívíte další internetovou stránku takzvané sítě „Google Display Network“, mohou se Vám zobrazit vyskakovací reklamy dle oblasti Vašeho zájmu na základě informací shromážděných na našich Internetových stránkách.

Google je certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Google v USA.

Svůj souhlas s tímto předáním informací společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat, buď správou Vašich souhlasů v nastavení cookies, přičemž v takovém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie, nebo stažením a nainstalováním Google Browser Plugin nabízeného společností Google. Obě možnosti zamezí službám online behaviorální reklamy pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin, a pokud nevymažete zakazovací cookie.

Za zpracování Vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z naší Internetové stránky pro online behaviorální reklamu, je zodpovědná společnost Google. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni Vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů. Proto prosím pro bližší informace o tom, jak a po jakou dobu společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje, navštivte informace o ochraně osobních údajů společnosti Google. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace Google dostupné v Google Zásadách ochrany osobních údajů pro reklamu.

 

Online behaviorální reklama s Facebook

Tato Internetová stránka používá online behaviorální reklamní službu společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (pomocí společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA jako subzpracovatele) (dále jen „Facebook“).

Facebook provede analýzu Vašeho používání této Internetové stránky. Za tímto účelem používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Facebook v souvislosti s Vaším používáním naší Internetové stránky budou přeneseny na server společnosti Facebook v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Tyto informace zahrnují referenční URL, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazyková nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vašeho monitoru a další informace v závislosti na implementovaných pixelech událostí (např. „nákup“: zpracovává typ, ID a počet vybrané položky stejně jako informace o platbě a měně; „hledání“: zpracovává vyhledávací řetězec, když hledáte produkt na naší internetové stránce; „zobrazení obsahu“: zpracovává ID obsahu, název, typ, měnu a hodnotu). My a náš partner Facebook tyto informace použijeme k lepšímu cílení našich reklam na Vás a Vaše zájmy, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, pro vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co zhlédnou určitou reklamu. Když navštívíte Vaši timeline na Facebooku nebo další internetové stránky z reklamní sítě Facebook (takzvaná „Audience Network“), mohou se Vám zobrazit kanály uzpůsobené podle Vašich zájmů na základě informací shromážděných na naší Internetové stránce.

Facebook je certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Facebook v USA.

Svůj souhlas s tímto předáním informací společnosti Facebook pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat, buď správou Vašich souhlasů v nastavení cookies, přičemž v takovém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie. Upozorňujeme, že toto zamezí jakémukoliv předání informací společnosti Facebook pouze, pokud nevymažete zakazovací cookie.

Za zpracování Vašich osobních údajů, které Facebook shromažďuje přímo z naší Internetové stránky pro online behaviorální reklamu, je zodpovědná společnost Facebook. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni Vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů. Proto prosíme pro bližší informace o tom, jak a po jakou dobu společnost Facebook zpracovává Vaše osobní údaje, navštivte informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.  V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace Facebook dostupné v jejich Zásadách používání dat.

 

Použití kontaktních formulářů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich Internetových stránkách. Můžete nám poskytnout zejména následující informace:

 • Jméno, příjmení, pohlaví a titul
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Číslo transakce (např. ID požadavku)
 • Text zprávy

 

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, zpracováváme výhradně pro vyřízení Vašeho konkrétního požadavku. Tyto informace smažeme, jakmile již nejsou dále potřebné k vyřízení Vašeho požadavku či na něj navazujícím aktivitám.

 

Přímý marketing

Pokud jste nám poskytli Váš souhlas (např. v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře) (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat k poskytování další informací o našich produktech, které pro Vás mohou být zajímavé, a to prostřednictvím telefonu, faxu, pošty, e-mailu nebo „push message“. Proti poskytování těchto obchodních nabídek můžete kdykoliv uplatnit námitky.

 

Odebírání našich informačních e-mailů (newsletterů)

Na našich Internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru našich informačních e-mailů. Na základě Vašeho předchozího souhlasu uložíme a použijeme Vámi uvedenou e-mailovou adresu k zasílání informačních e-mailů (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud chcete odebírat Vám uzpůsobené informační e-maily, můžete nám dobrovolně poskytnout následující dodatečné informace:

 • Titul
 • Jméno a příjmení

 

K odběru našeho informačního e-mailu používáme takzvaný dvojitý přihlašovací postup. Poté, co se přihlásíte k odběru informačního e-mailu na našich Internetových stránkách, Vám pošleme zprávu na uvedenou e-mailovou adresu s žádostí o Vaše potvrzení. Pokud své přihlášení k odběru informačních e-mailů nepotvrdíte, bude automaticky smazáno. Abychom zamezili jakémukoliv zneužití Vašich osobních údajů, zaznamenáme Vaše přihlášení k odběru a potvrzení, se zaevidováním IP adresy, kterou jste použili při přihlášení k odběru, čas Vašeho přihlášení k odběru a potvrzení, zprávy zaslané z naší strany ohledně Vašeho přihlášení k odběru, znění Vašeho přihlášení k odběru a potvrzení.

Kdykoli v budoucnu můžete svůj souhlas s odběrem našich informačních e-mailů odvolat. V tom případě rovněž smažeme Vaše osobní údaje související se zasíláním informačních e-mailů. Ve všech informačních e-mailech je uveden odkaz na odvolání souhlasu s jejich odběrem nebo můžete využít níže uvedené kontakty

 

Externí služby nebo obsah na našich Internetových stránkách

Naše Internetové stránky zahrnují i služby a/nebo obsah třetích stran. Při Vašem využívání služeb takových třetích stran nebo při zobrazení obsahu třetích stran dojde z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi Vámi a příslušným poskytovatelem.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž pro své další účely. Dle našeho nejlepšího vědomí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o kterých je známo, že zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je buď veškerá komunikace pro jiné účely než prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich Internetových stránkách zablokována, nebo ke komunikaci dochází pouze s Vaším aktivním souhlasem s používáním služby. Avšak vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni Vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů.

Pro další informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů prosím navštivte prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby a/nebo obsah začleňujeme a kteří odpovídají za ochranu Vašich osobních údajů v této souvislosti:

 

Předávání osobních údajů ke zpracování na základě pověření

Ke zpracování Vašich osobních údajů budeme v určitém rozsahu využívat specializované smluvní dodavatele služeb. Tito dodavatelé jsou z naší strany pečlivě vybíráni a pravidelně monitorováni. Na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů budou zpracovávat osobní údaje pouze dle našich pokynů a výhradně v souladu s našimi směrnicemi.

 

Informace ohledně Vašich práv

Následující práva Vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • Právo na informace o Vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • Právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování z důvodů našeho vlastního oprávněného zájmu, veřejného zájmu, nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že existují přesvědčivé a oprávněné důvody převyšující Vaše zájmy, práva a svobody, nebo že takové zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Kdykoli můžete s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro další informace viz kapitoly výše popisující zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. (à Kontaktní údaje).

 

Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím emailu na dataprivacyCZSK@bayer.com nebo kontaktujte našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

 

Data Privacy Manager

MONSANTO ČR s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5 - Stodůlky

 

Úprava Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy jsou účinné publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

 

Poslední aktualizace: 27.4.2020