Úroda 2018 27.7.2018

DK EXCEPTION- NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID ČESKÝCH POLÍ

 

Řepka ozimá je dnes již neoddělitelnou součástí našich osevních postupů a je často tématem mnoha diskuzí a to hlavně z hlediska neúplných informací. Nicméně dnes již  nikdo nepochybuje o významu řepky a potřebě pro potravinářský průmysl. Velmi zajímavá je produkce této plodiny, kdy v uplynulé sezóně se vyprodukovalo více než 60 miliónů tun řepky ozimé. Do tohoto čísla přispěla také Česká republika, kde bylo vyseto více než 415 tisíc hektarů řepky. Rekordním výnosovým ročníkem byla sezóna 2012/2013, kdy byl zaznamenaný doposud nejvyšší průměrný výnos této plodiny. I když produkce řepky od tohoto úspěšného roku klesá, největším podporovatelem tohoto trendu je nevyzpytatelné počasí. Jaké hybridy tedy vsadit, aby byl váš výnos ten nejvyšší?

 

 

DK EXCEPTION vás nezklame

 

DK Exception není sice úplnou novinkou, ale neustále si získává nové pěstitele. Tento středně raný hybrid a středně vysoký hybrid si již získal mnoho příznivců a to více nás těší, že naši pěstitelé mu zůstavájí věrní. DK Exception patří do kategorie intenzivnějších hybridů, dobře se mu daří na těžších půdách a všude tam, kde jeho kořenový systém dosáhne na vodu. Hybrid velmi pružně reaguje na pěstitelské podmínky, což se přímo projevuje na kvalitě i kvantitě jeho výnosu. Dobře překonává sušší období v období od květu až po nasazení šešulí. Průměrný výnos našich pokusů v České republice dosahuje 4,57 t/ha a na Slovensku 4,30 t/ha při teplotě 9% vlhkosti. Je to nenáročný hybrid, který vás jeho výnosem opravdu nezklame.

DK Exception se stal nejpěstovanějším hybridem českých a slovenských polí - a to právem.

 

DK EXPANSION má mimořádný potenciál

DK EXPANSION přichází po velmi úspěšné registraci ve Francii a Německu také k nám. O tom, že zaujal, svědčí i jeho zařazení do mnoha provozních a poloprovozních ploch. DK Expansion vznikl jako hybrid nové generace charakterizovaný optimalizací spotřeby dusíku. Je to hybrid, který dokáže výborně hospodařit s dávkami dusíku již od třední míry pěstování, což je dneska velmi důležité při neustále se zvyšujícím tlaku na spotřebu hnojiv. K tomu také přispívá trend ekologického a efektivníh hospodaření se živinami. DK Expansion je hybrid, který dokáže naplno využít všechny přidané zdroje, vyšší dávky živin, které se přímo odrazí na větvení hybridu a nasazení šešul. Hybrid zaujme již sváým vyrovnaným a rozvětveným habitem, rostliny jsou vysoké. Pěstitel by měl dbát na kvalitu osivového lůžka, což je základní strandard při zakládání porostů. DK Expansion díky jeho vitalitě dokáže plně využít prostor, který spolehlivě vyplní větvením a následně šešulemi. Jak tedy tento hybrid potěšil své první pěstitele? Těšíme se na vaše první výnosy DK Expansion!

 

Technologický tým DEKALB