Propulse 12.11.2018

 

+ Dlouhodobá ochrana proti listovým skvrnitostem

 

+ Preventivní, kurativní a eradikativní působení

 

+ Vedlejší účinnost proti fuzariózám

 

+ Snížení obsahu mykotoxinů v produkci

 

+ Antistresové působení pro dobrou kondici rostlin

 

+ Podpora tvorby výnosu a kvality

 

 

Rozsah registrace v kukuřici

 

Počet aplikací v plodině: maximálně 1×

 

Doporučení pro aplikaci


Propulse® se aplikuje proti listovým chorobám kukuřice ve fázi BBCH 30–69 v dávce 1 l/ha, tj. od počátku prodlužovacího růstu podle výskytu a tlaku chorob. Optimální aplikace je od 60–80 cm  kukuřice na počátku infekce skvrnitostmi listů a stébel. Při aplikaci je vhodné přípravek aplikovat s dostatečným množstvím vody, zejména v pozdější fázi plného květu. Ideální je společná aplikace s insekticidy proti bázlivci kukuřičnému a zavíječi kukuřičnému Decis® Mega, resp. Biscaya® 240 OD.

 

 

Zaměření