Mezinárodní sympozium hodnocení kukuřic 26.2.2015

Monsanto a partneři si Vás dovolují pozvat na mezinárodní sympozium -

 Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka, které se uskuteční 26. února 2015 v konferenčním sále Městského úřadu v Pohořelicích.

Program:

9.00 – Zahájení

 

9.05 – Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Výpočet produkce bioplynu na základě chemického složení substrátu

 

9.30 – Ing. David Andert, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i, Praha.

Hodnocení substrátů pro produkci bioplynu

 

10.00 – Ing. Radko Loučka, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, Praha

Rozdíly v nárocích na siláže pro produkci bioplynu a mléka

 

10.30 – 10.45 – Přestávka

 

10.45 – Ing. Marek Povolný

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hodnocení kukuřičných hybridů v ÚKZÚZ

 

11.15 – Dr. Ing. Jiří Třináctý1, Ing. David Lang1, Mgr. Veronika Zemanová1, Ing. Michal Richter2, Ing. Sylvie Hadrová, Ph.D.2

1AgroDigest s.r.o., Pohořelice; 2Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Ukazatele kvality hybridů kukuřice pro produkci bioplynu a mléka

 

11.45 – Prof. Ing. Ján Gaduš, Ph.D.

Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre

Hodnocení kukuřičných hybridů na Slovensku

 

12.30 – 13.30 - Oběd

 

13.30 – dr. hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO1, Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.2

1Politechnika Opolska, 2Mendelova univerzita v Brně

Inovativní řešení navrhování bioplynových stanic

 

14.15 – Dr. Zoltán Bagi, Ph.D.1, Dr. Ing. Jiří Třináctý2, Prof. Dr. Kornél L. Kovács1

1Szegedi Tudományegyetem, 2AgroDigest s.r.o., Pohořelice

Potenciál produkce bioplynu kukuřičných hybridů

 

15.00 – Eckhard Holzhausen

Monsanto Agrar Deutschland, Düsseldorf

Systém šlechtění kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka

 

15.45 – Ukončení sympozia, Přestávka

 

15.50 – Prezentace firem