Kukuřice DEKALB, taková, jakou ji chcete mít 15.12.2014

Kukuřice  dosáhla v letošním roce výměry 336 tis ha a stala se tak nejvýznamnější jarní plodinou.  Jednoduše řečeno, rostoucí výkupní ceny  mléka,  společně s vysokým počtem bioplynových stanic, je fenomén,  který  Vás pěstitele každoročně staví doslova  před ultimátum   vypěstovat,  sklidit, konzervovat  a uskladnit  potřebné  množství  zelené hmoty a zrna .

Zdá se být samozřejmostí, že dosažení takovéto produkce je  jen banální otázkou výběru „nějakého“ hybridu,  zvolení správné plochy a každodení agronomické rutiny,  ale přiklady z posledních let ukázaly, že realita může být úplně jiná .

 A právě proto Vám chceme nabídnout naši plnou podporu a zázemí  mezinárodní osivářské  společnosti,  která celosvětově rozvíjí nové šlechtitelské technologie , disponuje  širokou škálou produktů a  má profesionální tým  odborníků  připravených Vám pomoci !

V  tomto duchu jsme také sestavili nabídku Dekalb hybridů kukuřice pro sezónu 2015.  Vycházeli jsme přitom z našich dlouholetých zkušeností a také z potřeb Vás pěstitelů hospodářicích v půdních a klimatických podmínkách ČR.

 V zrnovém segmentu „sázíme“  na synchronizaci mezi tradičními hybridy a novinkami, kterým  bude patřit   blízká budoucnost  pěstování zrnové kukuřice  v ČR.

 Asi nemusíme nikomu představovat  zrnové ikony DKC 3511 a DKC 4590 a zdůrazňovat jejich výnosový potenciál a suchovzdornost.  To, co bych ovšem rád představil, jsou Dekalb novinky, na kterých jste letos začali a pevně věřím, že i nadále budete stavět svůj pěstitelský  úspěch.

DKC 3623 (FAO 280) , „klasická zrnovka“,  jejíž  hlavní devízou je výnos na úrovni mnohem pozdnějších hybridů.  Od těch se ale odlišuje schopností  rychleji dozrávat  a mít   podstatně nížší sklizňovou vlhkost.  Díky kombinaci  těchto svých vlastností se DKC 3623  začala od letošního roku plošně pěstovat od jižní Moravy přes „Hanou“ , „Polabí“ až po severní Čechy.

Ve snaze zpřístupnit špičkové výnosy zrna doslova každému pěstiteli uvádíme  na trh raný zrnový hybrid  EM 3456 (FAO240).   Zde se našim šlechtitelům podařilo vložit do genetické výbavy tohoto hybridu spojení následujících  vlastností :   vysoký výnos – ranost –chladuodolnost.   Výsledkem je velmi plastický raný hybrid s výnosovým potenciálem, který pro Vás  bude více jak pozitivním překvapením.

Dekalb definice pro moderní silážní a bioplynové hybridy se zakládá na tvrzení, že podíl palice  v celkové  zelené hmotě je jedním z rozhodujících  faktorů  kvality siláže.  Stanovuje totiž její  energetickou hodnotu a ta  přímo  ovlivňuje  výkon bioplynové stanice nebo množství energie v krmné dávce.  Výsledkem této strategie Dekalb šlechtění jsou silážní a bioplynové hybridy s mohutným, silně olistěným habitem  a velkou palicí.  Dovolte mi zmínit loňskou novinku DKC 3523 (FAO 270),  která je konkrétním produktem této naší snahy. Je to kombinovaný hybrid na bioplyn i siláž, kde velikost palice je zárukou vysoce energitecké siláže.

V letošním roce uvadíme na trh další takovéto hybridy.  Především je to speciální bioplynový hybrid DKC 3460, který  díky své výšce doslova přečnívá přes ostatní bioplynové hybridy v letošních demo pokusech.  A konečně DKC 3301 (FAO 220), který  je určený pro pěstitele   hospodařicích v klimaticky tvrdých podmínkách, kde realizují svoji produkci siláže.

Několik měsíců zbývá do zásevu kukuřice, několik dlouhých měsíců plných přemýšlení nad správnou volbou. Věřím, že náše nabídka Vám tuto volbu ulehčí a společně se uvidíme na Vašem poli s kukuřicí Dekalb.