Konference pro pěstitele olejnin - HLUK 2015 14.10.2015

V měsíci říjnu všichni pěstitelé olejnin nadšeně očekávají  vyhlášení termínu konání velmi oblíbené konference -  Systém výroby řepky s paralelně pořádanou akcí Systém výroby slunečnice.

Ve druhé polovině listopadu se potom sjíždějí pěstitelé z celé České republiky do jednoho nenápadného městečka poblíž Uherského Hradiště  - do HLUKU. Společnost Monsanto se na této konferenci prezentuje a jako již tradičně zde představí své výnosové špičky- hybridy DEKALB -, ale i novinky pro nadcházející sezónu.

Tato konference je pravidelně navštěvována více než tisícem účastníků. Jsou zde prezentovány výsledky z oblasti výzkumu i pěstitelské praxe nejen z ČR ale i dalších pěstitelsky významných zemích např. Polska, SRN a Francie. První den odpoledne, souběžně s hlavní konferencí Systému výroby řepky probíhá seminář Systému výroby slunečnice.

Tento rok budou hlavními přednáškovými dny 24. a 25. Listopadu a společnost Monsanto se na Vás bude těšit 24. 11. 2015 ve vstupním vestibulu sportovní haly, kde se s Vámi rádi podělíme o inovativní řešení v pěstování řepky ozimé.