Vize společnosti Monsanto

20.10.2014

Monsanto získalo mnohá ocenění např.: za udržitelnost, inovace, Corporate Equality (rovnocenný přístup ve firmě), kulturní kompetence, korporátní zodpovědnost apod. Tato ocenění získává také proto, že se pevně drží své vize a snaží se dodržet i závazky, které vůči společnosti má.

Vize

Dostatek potravin a zdravé životní prostředí. Monsanto zajišťuje produkty a integrovaná řešení, která trvale uspokojí rostoucí světovou potřebu potravin, s cílem šetřit přírodní zdroje, zlepšovat životní prostředí a redukovat náklady v zemědělství.

Závazek

Zemědělství hraje ve světě elementární roli. Společnost Monsanto, která je v tomto oboru lídrem, deklaruje v pěti bodech svůj závazek, který artikuluje korporativní hodnoty a v němž se odráží základní principy chování a jednání v globálním prostředí:

1.Dialog: Budeme pozorně naslouchat různým názorům a zapojíme se do konstruktivního dialogu, abychom rozšířili naše porozumění problémům a byli tak schopni lépe postihnout potřeby a zájmy celé společnosti.

2.Respektování: Budeme respektovat náboženská, kulturní a etická hlediska lidí na celém světě. Budeme jednat čestně, odhodlaně, s respektem, upřímně, poctivě, skromně a zásadově. Naší nejvyšší prioritou bude bezpečnost našich zaměstnanců, komunit, kde působíme, našich zákazníků, spotřebitelů a životního prostředí.

3.Transparentnost: Zajistíme dostupnost, přístupnost a srozumitelnost informací.

4.Sdílení: Budeme sdílet vědomosti a technologie, abychom podpořili rozvoj vědeckého poznání, zlepšili zemědělství a životní prostředí, zvýšili úrodu a pomohli zemědělcům na celém světě.

5.Přínosy: Budeme dodávat produkty vysoké kvality, které budou přínosem pro naše zákazníky a pro životní prostředí, se solidní a novátorskou aplikací vědy, přístupem ohleduplného a efektivního správce statků, majíce na zřeteli zásady bezpečnosti a zdraví ve všem, co děláme.