DK Exstorm ... Síla, výkon, jistota Velmi PLASTICKÝ a adaptabilní hybrid. Je doporučený pro pěstování i na méně kvalitním stanovišti nebo při základní agrotechnice. Právě v těchto podmínkách dosahuje špičkových výnosů - 4,27 t/ha(ČZU 2015).
Registrace
ČR 2013
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
2.8. - 30.8
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
112
Výnos semen v CHO
116
Prezimování (%)
95
HTS (g)
5.2
Obsah oleje (%)
48.7
Benefity, Naše doporucení
"Špičkových výnosů dosahuje jak při základní agrotechnice, tak na méně kvalitním stanovišti V roce 2013 byl nejvýnosnější odrůdou v SPZO POP pokusech, sortiment B: 4,73 t/ha Silně větvící jedinci s vysokým počtem šešulí jsou nositelem vysokého výnosu a jeho stability Je nositelem genu odolnosti vůči Phomě (RLM7). Disponuje tak zvýšenou elasticitou pletiv šešulí Je doporučený pro pěstitele s vysokým podílem řepky v osevním sledu a potřebou snižovat výrobní náklady"
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková 8.5
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost 8.6
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma 8
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková 7
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia 7