DKC3941 Nejvyšší kvalita siláže 1. Výborný zdravotní stav 2. Robustnější habitus, široké listy, dobře olistěný 3. Výborný pro bioplynové využití 4. Konský zub, kvalitní bohatě zastoupené zrno v zelené hmotě
FAO
280
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  7.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.5
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Hybrid je vhodný i na půdy se sklonem k přísuškám. Výborné výsledky dosahuje již od střední míry intenzity pěstování. V podmínkách intenzivnější agrotechniky plně přenáší přidané vstupy do objemu zelené hmoty a obsahu zrna v silážní hmotě. Kvalita zelené hmoty výrazně ovlivňuje výkon bioplynové stanice.