DKC3575 KVALITNÍ SILÁŽ S VYSOKÝM OBSAHEM ŠKROBU Středně nasazené palice, široké listy a silný stonek, kvalitní silážní hmota s vysokým podílem škrobu a výbornou stravitelností buněčných stěn, kombinace velmi dobré stravitelnosti a vysokého obsahu škrobu, objem zelené hmoty s vysokým podílem palic
FAO
270
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  7.5
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Pozvolný počáteční růst, pevný stonek a kořeny. Hybrid má výbornou odolnost vůči fusáriím v palici. Nasazení palic je velmi pravidelné a palice jsou stejnoměrné. Výborná stravitelnost vlákniny: 55–62% stravitelnost NDF. Vysoký obsah škrobu – nutnost sklízet v rozmezí 32–35% obsahu sušiny. Hybrid je možné zařadit do všech oblastí pěstování siláže – všude tam, kde to jeho ranost dovoluje.
Kukurice DKC3575 Obrázek