DKC3568 KVALITA V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH Klasický silážní hybrid, vysoká tolerance vůči stresovým podmínkám, siláž hlavně pro vysoce produkční dojnice, kvalitní pevný stonek, olistění a silný kořenový systém
FAO
260
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.5
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.5
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
95000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Klasický silážní hybrid, který se velmi dobře adaptuje na náročnější podmínky. Dobře zvládá přetrvávající a dlouhodobé suché sálavé teplo. Má silný kořenový systém a stonek odolný vůči poléhání. Rostliny jsou vysoké s dobře vyvinutými palicemi. Je tolerantní vůči přísuškům. Výsledná siláž je energeticky bohatá díky vysokému podílu zrna – vhodná pro farmy s dojnicemi. Vysoká stravitelnost vlákniny: 58–65% stravitelnost NDF.
Kukurice DKC3568 Obrázek