DKC3507 ...vysoce energetická siláž Vysoké, dobře olistěné rostliny po celé své délce jsou zárukou extrémního výnosu zelené hmoty. Je šlechtěn za účel nabídnout tu nejlepší krmivářskou kvalitu. Podíl palic 40 - 50 % tvoří důležitou součást výnosu celkové hmoty. Sušina z hektaru je tvořena vyšším podílem sušiny z listů a palice na úkor méně stravitelného stébla. Vysoká stravitelnost zbytku rostliny.
FAO
260
Registrace
Itálie 2011
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B 
Zrno:
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  7.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Vhodný pro pěstitele, kteří produkovat tu neenergetičtější siláž. Vysoký výnos zelené hmoty s vyváženým podílem zrna je zárukou pro vaši maximální produkci.