DKC5542 Výnosová jistota v suchých podmínkách. Velmi vysoký, bohatě olistěný stay green hybrid s výbornou odolností vůči suchu. Ročníkově velmi stabilní výnos silážní hmoty s vysokým podílem zrna. Výnos sušiny z hektaru na úrovni 27 t.Díky silnému kořenovému systému a pevnému stéblu je zajištěna maximální stabilita rostlin. Hybrid dobře snášející i chladnější oblasti.
FAO
350
Registrace
Maďarsko 2006
Ranost
pozdní
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  9.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
82000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Pro pěstitele, kteří se nesmíří s výnosovým kompromisem a hledají pro své bioplynové stanice maximální výnos sušiny a vysokou výtěžnost metanu z hektaru.
Kukurice DKC5542 graf/tabulka