Přehled souborů cookies

Název souborů cookie

Doba vypršení souboru cookie

Popis a účel souboru cookie

LFR_SESSION_STATE_10159
JSESSIONID
COOKIE_SUPPORT
GUEST_LANGUAGE_ID
COMPANY_ID
ID
LFR_SESSION_STATE_{user identifier}
USER_UUID
com.liferay.portlet.polls.model.PollsQuestion

Konec relace
Konec relace
1 rok
1 rok
Konec relace
Konec relace
Konec relace
Konec relace
7 dny/ů

Tyto soubory cookie prvních stran jsou vytvořeny a načteny DEKALB webovým "systémem pro správu obsahu internetových stránek" (CMS). Cookies jsou používány pro identifikaci relace uživatele, ověřování uživatelů, pamatují si uživatelské jazykové preference, uchovávají informace o každé návštěvě webové stránky a umožňují základní funkce webu.

_ga

2 roky/ů Tento soubor cookie třetí strany služby Google Analytics slouží k rozlišování uživatelů v rámci shromažďování informací týkajících se návštěv stránky. Tento soubor cookie nám pomáhá identifikovat oblasti webu, kde existuje určitý prostor na zlepšení. Soubor cookie _ga neumožňuje společnosti Monsanto zjistit totožnost uživatele, protože nesleduje žádné osobní údaje ani data.
_gat 10 min. Tento soubor cookie třetí strany služby Google Analytics využívá služba Google Analytics ke sledování četnosti žádostí na servery. Tento soubor cookie pomáhá společnosti Monsanto určovat oblasti webu, kde existuje určitý prostor na zlepšení. Soubor cookie _gat neumožňuje společnosti Monsanto zjistit totožnost uživatele, protože nesleduje žádné osobní údaje ani data.

__atuvc
__atuvs

2 roky/ů
30 min.

Tyto soubory cookie první strany vytváří a načítá web pro sociální sdílení AddThis. Zajišťuje, aby se uživateli zobrazil aktualizovaný počet sdílení, pokud sdílí určitou stránku a vrátí se k ní ještě předtím, než bude mezipaměť s počtem sdílení aktualizována. Žádné údaje z těchto souborů cookie se webu AddThis nezasílají zpět.

__utmv

2 roky/ů

Tento soubor cookie první strany založený na technologii služby Google Analytics slouží k uložení údajů o vlastních proměnných na úrovni návštěvníků a generuje statistiky týkající se provozu na webu.

__utma

2 roky/ů

Tento soubor cookie třetí strany vytváří služba Google Analytics. Slouží k rozlišení uživatelů a relací a generuje statistiky ohledně provozu na webu.

__utmb

30 min.

Tento soubor cookie první strany vytvořený službou Google Analytics slouží k určování relací/návštěv a generuje statistiky týkající se provozu na webu.

__utmc

Konec relace

Tento soubor cookie první strany vytvořený službou Google Analytics je nakonfigurován pro účely interakce s měřicím kódem urchin.js. Dříve tento soubor cookie ve spolupráci se souborem cookie __utmb zjišťoval, zda se jedná o první relaci nebo návštěvu uživatele.

__utmt

10 min.

Tento soubor cookie první strany vytvořený službou Google Analytics slouží ke zpracování žádostí uživatelů a generuje statistiky týkající se provozu na webu.

__utmz

6 měsíce/ů

Tento soubor cookie první strany vytvořený službou Google Analytics slouží k identifikaci zdroje provozu nebo kampaně a objasňuje, jak uživatel přešel na web.

incap_ses_{#}
visid_incap_{#}

Konec relace
1 rok

Tyto soubory cookie první strany nastavuje služba třetí strany s cílem filtrovat nebezpečné žádosti.

bt
di2
dt
loc
uit
uvc
uid
um
B
ANON_ID
_cc_cc
_cc_aud
_cc_dc
_cc_id

2 roky/ů
2 roky/ů
měsíc
Konec relace
1 dny/ů
2 roky/ů
2 roky/ů
2 roky/ů
2 roky/ů
3 měsíce/ů
9 měsíce/ů
9 měsíce/ů
9 měsíce/ů
9 měsíce/ů

Tyto soubory cookie třetí strany vytváří web pro sociální sdílení AddThis. Web AddThis shromažďuje určité informace, mezi něž patří informace o tom, ze které webové stránky uživatel přišel, jaký druh prohlížeče používá nebo obecná zeměpisná lokalita. Jestliže uživatel použije ke sdílení obsahu nástroj na sdílení obsahu v sociálních médiích webu AddThis, vytváří web AddThis souhrnné údaje týkající se toho, které stránky jste sdíleli, kdy jste je sdíleli a jakým způsobem. Web AddThis rovněž webovému prohlížeči přiřadí jedinečný identifikátor. Tento identifikátor nic neprozrazuje o uživateli (což ani prozrazovat nemůže). Jedná se o řadu náhodně vygenerovaných číslic a písmen, která uživatele odlišuje jednoho od druhého.

COOKIES_POLICY_ACCEPTANCE

1 rok

Tento soubor cookie první strany nastavuje náš web s cílem označit, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookie během prohlížení webu. Díky tomu se uživateli nebude při každé návštěvě našeho webu znovu zobrazovat banner upozorňující na soubory cookie. Tento soubor cookie nesleduje osobní údaje uživatelů.

COOKIES_WEATHER_LOCATION 1 rok Tento soubor cookie první strany je nastaven funkcí počasí na webových stránkách DEKALB tak, aby uložil novou výchozí pozici v případě, že byla předvolba místa ručně změněna uživatelem.
_dc_gtm_UA-{#} 10 min. Tento soubor cookie třetí strany Google Tag Manager se používá k získávání informací o chování uživatele, aby nám umožnil zlepšovat obsah a funkčnost našich stránek. 
Tento soubor cookie nám pomáhá identifikovat oblasti webu, kde existuje určitý prostor pro zlepšení a neumožňuje společnosti Monsanto zjistit totožnost uživatele, protože nesleduje žádné osobní údaje ani data.