DK SEQUEL VÝHODNÁ NÍZKÁ BIOMASA 1. NExtrémně vysoká zimovzdornost překoná i výkyvy počasí. 2. Méně hmoty znamená rychlou a efektivní sklizeň. 3. RLM 7 – gen zvyšující odolnost před napadením Phoma spp. 4. Boří předsudky svým rentabilním pěstováním. 5. Nevyžaduje regulátor růstu.
Registrace
HU
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
15. 8.–31. 8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
• Hybrid nižšího vzrůstu s dobrým managementem zpracování posklizňových zbytků. • Mimořádně zimovzdorný hybrid, překoná i extrémní výkyvy. • Pozvolný nástup jednotlivých vývojových fází mu dává dostatečný čas na restart, není nutné na jaře aplikovat regulátor růstu. • Pro svou adaptabilitu je vhodný kromě tradičních oblastí pro pěstování řepky i do vyšších poloh a okrajových oblastí. • Výborný výnosový předpoklad již od střední míry intenzity pěstování. 20
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null