DK SEQUEL Polotrpaslík do náročných podmínek 1. Extrémně vysoká zimovzdornost. 2. Nízký vzrůst nelimitující výnos. 3. Absolutní jistota nepoléhání. 4. Méně hmoty = rychlá, efektivní sklizeň. 5. Snadná prostupnost porostu = jednodušší ošetření.
Registrace
FR 2017
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
15. 8. - 31. 8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
• Hybrid nižšího vzrůstu s dobrým managementem zpracování posklizňových zbytků. • Mimořádně zimovzdorný hybrid, překoná i extrémní výkyvy. • Pozvolný nástup jednotlivých vývojových fází mu dává dostatečný čas na restart, není nutné na jaře aplikovat regulátor růstu. • Pro svou adaptabilitu je vhodný kromě tradičních oblastí pro pěstování řepky i do vyšších poloh a okrajových oblastí. • Výborný výnosový předpoklad již od střední míry intenzity pěstování.
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null