DK EXOTTER Výnos na 127 %, ÚKZÚZ 2015-2017, teplá oblast 1. Velmi vysoký výnosový potenciál v teplých oblastech 2. Raný hybrid pro časté setí a rychlou sklizeň 3. Mimořádně vysoká olejnatost
Registrace
ČR 2017
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
raný
Doporucený termín setí
15. 8. - 25. 8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
1 VJ = 500 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
DK Exotter patří do skupiny ranějších odrůd. Má středně vysoký habitus rostliny a rovnoměrný růst, jehož výsledkem je vyrovnaný, rychleji dozrávajíci porost a častá sklizeň. Svoje mimořádné výnosové kvality představil v registračních pokusech ÚZKÚZ, kde dosáhl 127 % výnosu semene na průměr liniových odrod 2015-2017. Přidaná hodnota tohoto hybridu je daná kombinací vysokého výnosu a sklizňové ranosti. Nezanedbatelným faktem je velmi vysoký obsah oleje, který ocení především pěstitelé orientovaní na export produkce. Je doporučen do všech oblastí pěstování řepky.
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null