DK EXPASION VÝNOSOVÝ FENOMÉN 1. Robustní větvení a habitus i ve stresových podmínkách. 2. Maximalizuje dodanou intenzitu výživy do vysokých výnosů. 3. Nadprůměrně úspěšný hybrid na „Velkých polích“ v ČR v letech 2018–2019. 4. RLM 7 – gen zvyšující odolnost před napadením Phoma spp. 5. Naplno využije intenzivní vstupy společně s agrotechnikou.
Registrace
PL
Druh odrudy
Hybridní odrůda
Ranost
středně raný
Doporucený termín setí
15. 8.–31. 8.
Rajonizace
K O B
Doporucený výsevek
0,9 VJ = 450 000 semen
Výnos semen v TO
null
Výnos semen v CHO
null
Prezimování (%)
null
HTS (g)
null
Obsah oleje (%)
null
Benefity, Naše doporucení
• Hybrid doporučený zejména pro kvalitní a intenzivní agrotechniku, kde naplno rozvine svůj výnosový potenciál. • Maximální návratnost investice a schopnost optimalizace využití přidaného dusíku – promění jej na objem hmoty, podporuje intenzitu větvení, produkci šešulí a to i ve stresovém období. • Maximálního navětvení výnosotvorných větví dosahuje na nepřehuštěných porostech. • Výnos oleje roste přímo úměrně s intenzitou pěstování. • Vynikající geneticky zakomponovaný zdravotní stav poskytuje rostlinám ochranu porostu v průběhu celé vegetace. • Hybrid vhodný do všech oblastí pěstování řepky. • Doporučený výsevek při optimálním termínu setí je 450 tis.semen/ha.
Poléhání
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Zimovzdornost
Repka_DEKALB_Zimovzdornost null
Phoma
Repka_DEKALB_Phoma null
Cern repková
Repka_DEKALB_Cern_repková null
Sclerotinia
Repka_DEKALB_Sclerotinia null