Ve znamení inovace

2.11.2013

Z pohledu zemědělce je společnost Monsanto dlouhodobým partnerem pěstitelů řepek, kterým každoročně přináší vylepšení v oblasti pěstování a šlechtění nových výkonných materiálů.

Nyní však stojíme před významným milníkem ve šlechtění olejnin, zejména řepek. Na trh přicházejí produkty se zvýšenou odolností vůči skupině velmi významných a účinných látek obsažených v herbicidech. Tato nová vlastnost, vložena do konvenčních materiálů standartní šlechtitelskou metodou, je bonusem k vysokému výnosu.

Společnost Monsanto jako první uvedlo na trh výkonné Clearfield řepky, které umožní pěstiteli dosáhnout vysoký výnos a zároveň flexibilitu v ochraně proti hlavním skupinám plevelů a výdrolu obilovin. Tento systém velice dobře předchází mimo jiné i výdrolu řepek a dalších brukvovitých plevelů, které doprovázejí předplodiny pěstované na pozemcích před několika roky.

O nastupující éře novinek společnosti Monsanto svědčí neustálá inovace s cílem maximalizovat výnosy při rozdílné pěstitelské technologii, ročnících a klimatických podmínkách. Cílem šlechtění Clearfield hybridů DEKALB je sestavit restaurovaný hybrid využívající přednosti, které si přenáší z rodičovské linie z různých podmínek na potomstvo. Výsledným produktem je stabilně výnosný hybrid F1 generace umožňující pěstiteli komfortní ochranu proti plevelům. Společnost Monsanto chystá na náš trh několik výkonných hybridů, které jsou prověřovány v místních podmínkách.

Novinkou roku 2014 byl hybrid DK IMMINENT CL. Jedná se o středně raný hybrid s výnosovou hladinou minimálně na úrovni současných nejpěstovanějších komerčních hybridů. Díky své výbavě vysoké tolerance vůči herbicidu Cleravis umožní pěstiteli efektivně předcházet plevelu a výdrolu v jedné aplikaci na podzim. Tento přizpůsobivý hybrid lze pěstovat na všech hlavních lokalitách vhodných pro pěstování řepky. Zvláště výborných výsledků dosáhl v oblastech suších a teplejších. V chladnějších lokalitách se také osvědčil a za dva poslední roky, kdy zde byl testován, neměl žádné problémy s přezimováním, velice dobře překonal nízké teploty i na polích bez sněhové pokrývky v zimě 2011-12. DK IMMINENT CL je určen pro všechny kategorie pěstitelů v různorodých podmínkách. Je to intenzivní hybrid, který má rychlý start na počátku vegetace a dobře reaguje na intenzifikační zásahy. Zejména se osvědčilo využití regulátoru růstu na podzim a na jaře ve vláhově jistějších oblastech. Z pohledu výživy dusíkem má velmi dobrou schopnost jej maximálně využít i při střední intenzitě, což znamená aplikovat po středních až vyšších dávkách. DK IMMINENT CL lze pěstovat v úrodných podmínkách i v oblastech s minimální vlhkostí na lehčích až středně těžkých půdách. Šlechtitelé do hybridu vložili gen odolnosti vůči phomě RLM7, která skvěle zvládne chránit rostlinu od podzimu až do počátku jara, kdy je tlak phomy většinou nejvyšší.