DEKALB® CLEARFIELD hybridní řepky: kombinace výkonu s technologií ochrany proti plevelům

DEKALB® CLEARFIELD hybridní řepky: kombinace výkonu s technologií ochrany proti plevelům

19.5.2016
DEKALB® CLEARFIELD hybridní řepky: kombinace výkonu s technologií ochrany proti plevelům

Z pohledu zemědělce je společnost Monsanto dlouhodobým partnerem pěstitelů řepek. Společnost každoročně přináší vylepšení v oblasti pěstování a šlechtění nových výkonných materiálů, které jsou šlechtěny v různorodých evropských oblastech a jsou tak „šité na míru“ do českých podmínek.

    Významným mezníkem ve šlechtění olejnin a zejména řepek, se stalo definování odolnosti vůči skupině významných účinných látek obsažených v herbicidech, vložením této vlastnosti do konvenčních materiálů standardní šlechtitelskou metodou. Společnost Monsanto, jako první v České republice uvedla na trh výkonné řepky  vhodné pro technologii Clearfield, které umožní pěstiteli dosáhnout vysokých výnosů a zároveň mu poskytnou flexibilitu v ochraně proti hlavním skupinám plevelů a výdrolu obilovin. Tento systém velice dobře řeší také výdrol řepek a dalších brukvovitých plevelů, které se objevují z předplodin pěstovaných na pozemcích i několik let zpětně.

     V současné době se šlechtění hybridů Clearfield  věnuje skupina šlechtitelů, která vytváří vhodné materiály do různých podmínek a  neustále rozšiřuje nabídku vhodných hybridů pro celou Evropu.  Od roku 2012 je tato technologie postupně uváděna na trh v celé Evropě. Mezi země, které uplatnily tyto hybridy patří Maďarsko, Francie, Německo, Polsko, Bulharsko a také Česká republika, kde některé Clearfield odrůdy byly již registrovány. V celé Evropě se prodává celkem 9 restaurovaných hybridů, včetně 2 polotrpasličích. Pro Českou republiku bylo vybráno několik vhodných hybridních odrůd a běhěm příštích let se postupně  připravují další výkonné materiály, které jsou prověřovány v místních podmínkách.

V letošním roce si můžete pro Vaše pole objednat DK IMPRESSION CL – jeden z novějších hybridů v portfoliu DEKALB®.

   Jedná se o středně raný hybrid s vysokou výnosovou hladinou, až na úrovni současných nejpěstovanějších konvenčních hybridů. A to proto, že clearfield DEKALB® hybridy jsou šlechtěny ze současných výkoných konvenčních hybridních odrůd, do kterých jsou implementovány tolerance vůči herbicidům v technologii Clearfield. Rodičovské linie pro DK Impression CL pocházejí z DK Exquisitu a částečně  z DK Excellium.  

   Výborných výsledků dosáhl DK IMPRESSION CL v chladnějších lokalitách s vyší nadmořskou výškou. Jako jediná hybridní odrůda prošla přísným 3-letým registračním řízením ÚKZÚZ a byla v roce 2015 registrována. V průběhu testování v našich podmínkách ukázal výbornou schopnost odolávát nízkým teplotám a velice dobře přezimoval  na polích bez sněhové pokrývky a nejinak tomu bylo při testování v zimě 2011-12. Je to střední, až vyšší  rostlina s velice dobrou větvící schopností ze spodního a středního patra. DK IMPRESSION CL je určen pro  všechny kategorie pěstitelů  v různorodých podmínkách. Je to intenzivní hybrid, který má  středně rychlý start na počátku vegetace a velice dobře reaguje na intenzifikační zásahy, zejména se osvědčilo využití regulátoru růstu na podzim a na jaře ve vláhově jistějších oblastech. Z pohledu výživy  umí velice dobře hospodařit s dusíkem,  reakce na vysokou intenzitu je střední, což se projevilo dosažením vysokých výnosů i při středně vysokých dávkách dusíku (160-180 kgN/ha). Tato vlastnost výrazně ovlivňuje náklady na výživu, kde není nutné aplikovat nejvyšší dávky. DK IMPRESSION CL  lze pěstovat v úrodných podmínkách i v oblastech s minimální vlhkostí na lehčích až středně těžkých půdách. V praxi se potvrdila výborná schopnost odolnosti vůči poléhání a patřil mezi nejlepší odrůdy tohoto typu při testování v ÚKZUZu. Olejnatost je na vyšší úrovni, 3-letý průměr je 47,75%, výnos oleje 2,43t/ha. ( ÚKZÚZ 2012-2014)

V letošním roce DEKALB® uvede nový restaurovaný hybrid DK IMPERIAL CL, který bude nabízen v  limitované sérii vytvořenou společně s firmou BASF. Tato novinka bude předskokanem určeným až pro sezónu 2017, ale v omezeném množství bude dostupná pro významné pěstitele již letos.

     Jedná se o zcela nový typ hybridu s intenzivním větvením a velmi rychlou regenerační schopností umožňující překonávat stresové periody v průběhu vegetace. DK IMPERIAL CL je raný až středně raný hybrid středně vysokého až vyššího vzrůstu. Obsahuje gen RLM7 zajišťující výbornou toleranci vůči phomě, zejména v podzimním období, kdy je tato ochrana rozhodující pro udržení výborného zdravotního stavu. Díky své genetické výbavě je jednou z nejrychleji rostoucích odrůd na jaře. Velmi pozitivní výsledky ukázal při užití technologie minimalizace zakládání řepky na podzim, kde  vyniká rychlým růstem. V technologii minimalizace bývá jedním z úskalí správné načasování herbicidní ochrany proti plevelům, což v kombinaci s technolgií Clearfield, která zajistí účinek proti hlavním plevelům v postemergentní aplikaci a rychlou pokryvností DK IMPERIAL CL na podzim dochází k optimální synergii. Tato vlastnost se výborně využije např. v suchém období zakládání porostů a při nejistých vláhových podmínkách.

DK Imperial CL je vhodný do všech podmínek pro pěstování řepky. Nejlepších výnosů dosáhl zejména v teplejších oblastech a na lehčích půdách, kde umí nejlépe využít svůj výnosový potenciál a odolnost vůči suchu.

O nastupující éře novinek ve společnoti Monsanto svědčí neustálá inovace s cílem maximalizovat výnosy při rozdílné pěstitelské technologii a ročníkových klimatických podmínkách.  Výsledkem  šlechtění Clearfield hybridů DEKALB® je sestavení restaurovaných hybridů využívajících přednosti, které si přinášejí z rodičovské linie z různých podmínek, produktem je stabilně výnosný hybrid F1 generace umožňující pěstiteli komfortní ochranu proti plevelům.