Clearfield řepka – otázky a odpovědi

10.10.2014

 

Jelikož se jedná o zcela nový pohled na ochranu Vašich polí před zaplevelením ani společnost Monsanto nezůstává pozadu a v nabídce má tzv. Clearfield hybridy řepky ozimné. Jelikož je stále možné, že máte plno otázek k tomuto novému systému pěstování, vznikl tak ve spolupráci se společností BASF tento manuál otázek a odpovědí:

Co znamená systém Clearfield v řepce?

Odrůdy řepky Clearfield jsou konvenční odrůdy, které byly vyvinuty pomocí konvenčních pěstebních metod, aby byly tolerantní k IMI skupině herbicidů. Tím se rozšiřuje spektrum plevele, které lze při pěstování řepky olejné kontrolovat pomocí postemergentního ošetření herbicidy, což pěstitelům poskytuje flexibilitu jako další agronomický nástroj pro řízení úrody.

Je geneticky modifikovaná (GMO)?

Ne. 2 geny, které způsobují tuto toleranci, pocházejí z jarní řepky olejné a byly vyvinuty pomocí zavedeného tradičního postupu mutageneze, který se používá více než 100 let. Databáze FAO odrůd vyvinutých mutagenezí obsahuje 1.790 odrůd 158 rostlinných druhů pěstovaných v 52 zemích. Jedna z nejznámějších odrůd pšenice ozimé Capelle Desprez, předek mnoha moderních odrůd malého vzrůstu, byla vyvinuta touto pěstební metodou.

V řepce je tolerance k herbicidům novou chytrou pěstební vlastností doplňující odolnost vůči nádorovitosti, zakrslosti a černání Rlm Phoma, která zemědělcům poskytuje další nástroje na ochranu konsistence úrody, tudíž vede ke zlepšení příjmů farmy.

Systém pěstování Clearfield byl uznán jako netransgenní Kanadskou agenturou pro kontrolu potravin.

Tolerantní semena Clearfield jsou produkována dle stejných standardů a certifikačních směrnic OECD jako kterákoliv jiná konvenční odrůda.

 

Proč jsou pěstitelé, BASF a farmáři přesvědčeni, že je tento systém pro farmu přínosný?

Zakládání porostu je jedním z nejkritičtějších období pro úrodu řepky olejné, protože semena jsou často vysazována do suché půdy a čekají na déšť. Možnost používat herbicidy Clearfield s postemergentní aplikací a méně se spoléhat ha hladinu vlhkosti půdy než u tradičních možností kontroly plevele bez ztráty účinnosti na širokolistý plevel tento systém činí užitečnou volbou pro řízení rizik.

Metody omezené kultivace jsou stále populárnější, nabízejí konzervaci vlhkosti i snížení potřeby strojů a paliva. Široké aplikační okno herbicidu Clearfield do toho pěkně zapadá a umožňuje farmářům odhadnout objem plevele i výskyt konkrétních plevelů před postřikem.

Systém splňuje požadavky z hlediska životního prostředí i společnosti na udržitelnost a snižování vstupů skleníkových plynů a pesticidů díky snížení počtu přejezdů traktoru při ochraně úrody a díky snížení objemu použitých chemicky aktivních složek, což bylo demonstrováno francouzským programem ‘Grandeur Nature’ a konkrétně tento systém pomáhá plnit některé celostátní cíle snižování vstupů, např. Ecophyto 18.

Další situace jsou spíše specifické: Možnost kontrolovat konkrétní plevele Brassica, Geranium a Polygonum umožňuje farmářům znovu uvést pole do svého oběhu a řídit svou farmu efektivněji. Spolupracujeme s farmáři a nezávislými poradci na rozvoji poradenského programu pro produkční systém Clearfield řepky olejné na polích infikovaných parazitickým plevelem Orobanche; údaje ze 2 let pokusů ukazují, že kombinace odrůdové genetiky, tolerance k herbicidům Clearfield  a herbicidů mohou přinést zlepšení výnosů.

Na základě Společné zemědělské politiky, která vrací pole s obtížnými podmínkami zpět do oběhu a zajišťuje, aby tato pole splňovala "zelené" požadavky, to může také sehrát roli při zajištění podstatných dotací pro farmu.

A co je možná nejdůležitější, kombinace genetiky DEKALB, tolerance k herbicidům Clearfield a herbicidů Clearfield je podporována v mnoha evropských zemích díky flexibilitě této technologie při zvládání plevelů.

Co s výdrolem řepky Clearfield?

Řepka olejná má přirozenou tendenci uvolňovat semena před nebo během sklizně a tato semena mohou vyklíčit a vytvořit zaplevelující populace v pozdější úrodě.

Výdrol s tolerancí Clearfield přežívají stejnou dobu jako semena jiných odrůd řepky olejné. Semena řepky olejné mohou přežít po dobu 3 až 9 let, ale s většinou výdrolu se lze vypořádat během prvních 2 let od úrody sklizně řepky olejné.

S těmito zaplevelujícími rostlinami lze bojovat pomocí herbicidů mimo skupinu B - když pole leží ladem nebo při následující sklizni. Podrobnější pokyny ohledně možností využití herbicidů viz internetové stránky BASF.

Co by to mohlo způsobit mimo mou farmu?

Je jen velmi malá šance, že by na sousední pole mohla být zanesena semena řepky olejné s tolerancí Clearfield (bylo by to stejné, jako kdybyste vysadili jiné odrůdy řepky olejné), a to v důsledku:

•mechanického pohybu se zařízením - ačkoliv v praxi lze zvládnout rozšiřování semen prostřednictvím strojů na sklizeň opatrností při tranzitu

•pylu z řepky olejné, který se přenese z jednoho pole na sousední pole řepky olejné větrem a včelami. V praxi se přenos pylu rapidně snižuje s rostoucí vzdáleností sousedního pole řepky olejné. Studie v Evropě, Austrálii a Kanadě shodně potvrdily, že k přenosu pylu nad 10 metrů ze sousedního pole dochází obvykle v méně než  0,1 % případů.  Lavigne a kol. dokázali, že 50 % vyprodukovaného pylu se nepřenese dále než 3 m. Tyto výsledky potvrdila i terénní studie křížení  (Petersen 2008) provedená na univerzitě Bingen ohledně řepky olejné Clearfield.

• křížení s odrůdami řepky  bez tolerance Clearfield má za následek rostliny, které nejsou tak tolerantní jako rodičovská generace. Lze se s nimi snadno vypořádat pomocí některých ALS inhibitorů.

Co radíme farmářům?

           Řiďte se stejnými zásadami zdravého rozumu jako obvykle u jiných odrůd řepky olejné:

•       Pečlivě si rozmyslete, na která pole vysadíte řepku olejnou Clearfield, abyste minimalizovali možnost jejího rozšíření do okolí

•       Vysaďte odrůdu odolnou proti výdrolu (což je obecně dobrá praxe, navíc ekonomicky výhodná), abyste minimalizovali riziko ztrát semen před sklizní a v průběhu sklizně

•       Dodržujte správné zemědělské postupy při přesouvání strojů mezi poli

•       Pokud vaši sousedi na přilehlých polích pěstují řepku olejnou, informujte je o tom, že pěstujete řepku olejnou Clearfield