Známe odpověď na Vaše otázky v pěstování řepky ozimé 18.2.2019

 

O přednostech, pěstitelských technologiích, výhodách či nevýhodách pěstování řepky ozimé se pravidelně dozvídáme z mnohých zdrojů. Tradice pěstování této plodiny v České republice je opravdu velmi bohatá, klimatické či technologické podmínky jsou příznivé a pěstitelům se každoročně nabízí široká paleta nových hybridů. Ozimá řepka je skvělou přerušovací plodinou v obilninové rotaci, její zařazení do osevního postupu má pozitivní vliv na výnos následné obilniny. Díky technologii Clear field® dokáže elegantně vyřešit zaplevelení porostů, její tolerantní hybridy umíme úspěsně pěstovat na polích s vysokou mírou infekce nádorovitosti, a její zdravotní stav je pozitivně korigovaný díky přítomnosti genu RLM7. Pozitiv a inovatovních přístupů umíme najít mnohem víc. Řepka ozimá je plodina, jejíž šlechtění od konce druhé světové války nabralo a nabírá vysoké obrátky. Jeji pěstitelský koridor se rozšiřuje i do podmínek, kde by si pěstitel před pár lety řepku nedovolil vyset. Do šlechtění nových odrůd řepky ozimé jsou investovány nemalé finanční prostředky, ale i úsilí šlechtitelských týmů.Produkce nových hybridů je vysoká, což se každoročně odráží i na množství nových hybridů, které společnosti uvádějí na trh. Výběr není jednoduchý a kvalita se často v plné míře ukáže až po prvních vysetých hektarech a sezónách pěstování. Správný výběr produktu je klíčový. Na této skutečnosti staví svůj šlechtitelský program i značka DEKALB®. Tradice šlechtění našich produktů se pomalu blíží k 70. výročí a náš šlechtitelský program zahrnuje řešení všech pěstitelských překážek a výzev, se kterými se pěstitelé ozimé řepky setkávají.

I pro tuto sezónu máme, jak jste již určitě stihli zaznamenat na polních přehlídkách porostů, připraveny hybridy, které, jak pevně doufáme, poteší své pěstitele a ulehčí jim překonávání všech specifik a překážek přímo v jejich půdně klimatických podmínkách. Takové „ušití“ řepky na míru  je skutečnou výzvou, samotný pěstitel musí zohledňovat specifika vlastních pěstebních podmínek a zároveň musí čelit tlaku veřejnosti mimo agrární sektor, která tlačí na pěstitele ekologickými nařízeními a směrnicemi. Ochrana přírodních zdrojů a rozumné hospodaření s přírodními zdroji se nevyhlo ani šlechtění řepky. Spotřeba přidaného dusíku v technologii pěstování řepky je vysoká a intenzifikace hraje důležitou roli. Klimatické podmínky však často neumožní plné využití přidaného dusíku a i přes veškerou snahu pěstitele řepka není schopna přidaný dusík spotřebovat – využít na tvorbu a modulaci výnosu. Odpovědí a řešením takovéto situace je hybrid DK Expansion, který jako první přichází se schopností optimalizace využití přidaného dusíku. DK Expansion je první řepkou, která dokáže velmi aktivně a rychle reagovat na dané půdně-klimatické podmínky. Zejména umí v plné míře pracovat s aktivně přístupným dusíkem, který okamžitě promění na objem hmoty, větvení a produkci šešulí i ve stresovém období. Že hybrid DK Expansion dokáže velmi efektivně pracovat s dávkami dusíku, potvrzují i zkušenosti pěstitelů z Francie, kteří jsou schopni díky tomuto hybridu zajistit vysoké výnosy už při maximálních dávkách dusíku nepřekračujících 130-170 kg! Neznamená to však, že DK Expansion při vyšších dávkách s přidanými živinami neumí efektivně hospodařit (tak jako některé hybridy, které pracují jen do určitých dávek a dávky navíc neumí zpracovat, nereagují na intenzifikaci a tyto živiny zůstávají nevyužité)! DK Expansion lze označit za nového pokračovatele linie hybridů DEKALB®, které dokáží plně fungovat při nižších vstupech, ale na maximum dokáží využít i míru intenzifikace, což promění na očekávaný výnos. Samotný hybrid je nápadný robustnějším habitem a výškou. Patří mezi vyšší hybridy, ale pěstitel se v žádném případě nemusí obávat lámání nebo poléhání! Pro hybrid je charakteristická i vysoká míra větvení – plný efekt dosahuje na nepřehuštěných porostech, počet rostlin na m2 v jarním období by neměl přesáhnout 25 (30) rostlin, což je optimum. Obávat se ale nemusí ani pěstitelé, kteří z různých příčin nebyli schopni zabezpečit dobrý start porostu a na svém poli mají pouze okolo 15 rostlin na m2. Při dostatečné výživové podpoře porostu a jeho ošetřování  jsou i takovéto porosty v konečném důsledku schopny dosáhnout rekordních výnosů.

Z nově zaregistrovaných řepek v České republice, a tedy již lokálně alespoň v pokusech prověřených, máme letos v nabídce hybridy DK ExectoDK Exotter. DK Exotter patří mezi středně rané hybridy. Ve svém hledáčku by jej měli mít pěstitelé, kteří cílí na kvalitu – tedy na vysoký obsah oleje a kvalitu oleje v dosáhnutém výnosu. DK Exotter je ve srovnání s druhou novinkou hybridem DK Execto „rychlejší“ ve všech vývojových fázích a jednotlivé etapy probíhají ve zvýšeném tempu. Samotný hybrid pracuje na vysoké úrovni už od střední míry intenzity , pro dosáhnutí kvalitativních parametrů oleje však doporučujeme pěstovatelům intenzivnější pěstitelské podmínky s důrazem na výživu mikroelementy, které hrají důležitou roli v technologii řepky ozimé. Kromě vysokého kvality a výnosu oleje pěstitele zajisté potěší i hodnota HTS a celková kvantita výnosu! Hybrid DK Exotter se podobně jako jeho předůdce hybrid DK Exstorm dokáže velmi dobře vyrovnat se stresem způsobeným suchem nebo s jarním příchodem pozdních mrazíků. Rostliny jsou vyrovnané, s pevnými stonky odolnými vůči lámání a poléhání v období sklizně.

 

Zralostně pozdnějším je novinka DK Execto. Tento hybrid je charakteristický mírně pozdnějším nástupem a zapojením porostu v podzimním období. Pěstitel se však vůbec nemusí obávat nedostatečného vývoje před zimou a samotným přezimováním. Tak jako všechny řepky z produkce šlechtění DEKALB®, i Dk Execto prošel náročnými testy v podmínkách suché, kontinentální zimy na Ukrajině či Turecku, kde jsou zajištěny bezsněhové zimní podmínky s mínusovými teplotami. DK Execto je hybrid charakteristický  velmi vysokým výnosem s vysokou hodnotou HTS, tyto parametry potvrzují i výsledky Státních odrůdových zkoušek a úspěsná registrace v ČR. První letošní výnosové výsledky ze Sloveska, které již máme k dispozici, potvrzují vysoký výnosový potenciál tohoto hybridu. (V době vzniku tohoto článku vedl hybrid DK Execto výnosový žebříček s průměrným výnosem 4,67 t/ha při 9% vlhkosti.) Výborný zdravotný stav je v „základní výbavě“ hybridu a je důležitý při jeho pozvolnějším dozrávání.

Správný výběr hybridu je opravdu klíčovým krokem. U hybridů kukuřice se hodnota správného výběru hybridu rovná 19% objemu výnosu. O tom, jaké procento je to u řepky, oficiální statistiky mlčí, ale předpokládáme , že tato hodnota je výrazně vyšší! Vždyť která jiná plodina zůstává na poli téměř rok, téměř rok musí čelit nástrahám počasí, technologie či tlaku veřejnosti? A která plodina dokáže toto vše úspěsně překonat? Společně s Vámi – našimi pěstiteli – pevně věříme, že touto správnou odpovědí budou i Vaše řepky DEKALB®.