Žlaby plné energie 27.2.2019

 

Díky neustálému vývoji v zemědělské oblasti, zejména v Evropě, je vyšší tlak na koncentraci výroby mléka a masa a na zvyšování produkce souběžně se snižováním  nákladů. Způsobů zvyšování výroby je hned několik. Významnou úlohu hraje chovatelská práce, výběr správných zvířat, další selekce v chovech apod. Neméně významné je také správné krmení, výběr vhodných komponentů v krmné dávce, kvalitní, dostatečná výroba a konzervace objemných krmiv.

Jedna z hlavních plodin, do které  šlechtitelé investují nemalé prostředky, je právě kukuřice. Šlechtitelský program je zaměřený na výkonnost hybridů pro různé oblasti světa a na zlepšení vlastností pomocí genetických metod. Evropský šlechtitelský program je zaměřený na vývoj kukuřice na zrno s vysokým výnosovým potenciálem a také na vývoj silážní kukuřice, kde chce nabídnout pěstitelům, zejména chovatelům, široký sortiment hybridů využitelných při výživě různých kategorií hospodářských zvířat. Šlechtění kukuřice na siláž je daleko těžší a složitejší. Vedle vhodných agronomických vlastností důležité pro pěstitele,  se zaměřuje především na kvalitu (energii, obsah škrobu, stravitelnost apod.) a kvantitu silážní hmoty, aby přinesly optimální profitabilitu mléčné (masné) produkci pro chovatele. Mezi hlavní vlastnosti, které sledujeme při šlechtění nových silážních hybridů, patří: výnos sušiny, obsah sušiny, energie (škrob a vláknina), stravitelnost škrobu a vlákniny a také produkce mléka z tuny a hektaru, kde využíváme poznatky v této oblasti z Wisconsinu, vyjádřené praktickým modelem MILK2006.  Důležitým aspektem je energetická složka ve výživě skotu, která patří u DEKALB silážních hybridů jedné k nejvyšším.

 

Kukuřice na siláž je nejvýznamnější energetický zdroj objemného krmiva, jako důležitá součást krmné dávky skotu.  Kukuřice se většinou zkrmuje celý rok a může tvořit až 50% z celkové sušiny krmné dávky. Jeden z hlavních cílů společnosti Monsanto je šlechtit kukuřici z vysokou energetickou hodnotou na pokrytí i těch nejvýkonějších potřeb dobytka. V případě energie se jedná o hodnotu všech metabolicky rozložitelných a využitelných složek, z kterých zvíře získá energii. Energie kukuřice je tvořená většinou ze škrobu až 45% a menší nemálo důležitá je energie uvolněná ze stravitelné vlákniny v trávicím traktu a zbytek je generován z cukru, bílkovin, tuku, organických kyselin a dalších složek.

     Významnou úlohu u hybridů DEKALB  tvoří škrob jako hlavní zdroj energie a primární zásobárnou je zrno. Na obsahu zrna a jeho typu uložení zrna, resp. typu zrna závisí další jejich vlasnosti a využitelnost škrobu. Typ zrna dent obsahuje škrob s vyšší dostupností pro žaludeční mikrofloru. Vedle typu flint – tvrdý typ zrna obsahuje sklovitou strukturu a dochází pozvolné degradaci a dochází k nejvyššímu využití zejména ve slepém střevě. Tento typ je velmi důležitý pro vysokoprodukční dojnice i když množství, které je zvíře  schopno srávit je max 1,5 kg/den. Obsah škrobu se zvyšuje se zralostí a je nutné vybalancovat obsah škrobu a stravitelnost vlákniny, která se postupným zráním zhoršuje. Zároveň podíl sklovitého endospoermu v zrnu a tedy podíl sklovitosti se zvyšuje se stářím rostliny.

Aby došlo k dostatečnému zásobení energií ze škrobu je důležitý vysoký poměr palice ke zbytku rostliny. U DEKALB silážních hybridů se pohybuje od 48 – 58%, s větším podílem je energetická hodnota kukuřičné siláže vyšší a je nutné s tím počítat i v krmné dávce. Škrob se u jednotlivých hybridů významně podílí na zvyšování produkce mléka.

 

 

Po dlouhodobém testování byly do našeho portfolia 2019 vybrány hybridy, které mají vyvážený užitný poměr vysoké energie pocházející z palice a stravitelnosti ze zbytku rostliny. Jedná se o čtveřici kukuřic – DKC2788 (FAO 230-240), DKC4070 (FAO 290-300), DKC5815 (FAO 320) a DKC5144 (FAO 340-350) do různorodých klimatických podmínek a s rozdílnou vegetační dobou.