Výnosy řepky v ohrožení? 4.2.2019

 

Řepka potvrzuje svou silnou pozici, kdy i přes extrémní sucha v době setí minulé sezóny bylo zaseto přes 380 tisíc hektarů, což ji solidně drží na pozici druhé nejpěstovanější plodiny v Česku. Čeští zemědělci a pěstitelé budou ovšem v následujících letech čelit nelehkým podmínkám. Extrémní sucha a tropické teploty, které vloni sužovaly naše území, můžeme očekávat i v dalších letech. “Řepky v tuto chvíli vypadají dobře, a přestože je půdní profil zasycený, srážky nejsou rovnoměrné a dostatečné pro její plný vývoj,” obává se Pavel Nováček ze společnosti Agrospol Malý Bor, jehož standardní výnos se drží na úrovni  4 t/ha. Rád by tuto hladinu posunul výše, ovšem : “V podstatě jediné, co nás limituje, je právě sucho.”

 

Změna klimatu

Sucho je  vděčné a aktuální téma, kterému se věnují všechna média v republice. Na toto téma vznikl i portál Intersucho.cz, který mapuje vývoj sucha v minulosti a vydává předpovědi na blízká období. Pěstitelé zemědělských plodin se zajímají  nejen o sucho meteorologické, ale především o to zemědělské.  Nejdůležitějším tématem tedy  je -  zásoba vody v půdě a nasycení půdního profilu -. V loňském roce byl krizovým obdobím pro řepku červenec,  kdy dozrávaly šešule a pro dosažení optimálních výnosů při sklizni jim tento stres velmi uškodil. Agrární komora tak odhadovala až 25% ztráty na výnosech řepky, právě kvůli dlouhotrvajícímu suchu (červenec 2015).

Se suchem má zkušenosti i pan Beneš z podniku Botep Plus s.r.o. v okresu Louny: „Kromě omezení používání pesticidů je asi nejviditelnější problém sucho, kterému se nevyhneme. Naše parcely mají rozdílné půdy, některé trpí při náplavách na půdní škraloupy, jiné zase na sucho. Něco vyřešila technika strojů, něco výběr odrůd řepky. Od té doby, co pěstujeme DEKALB® hybridy, náš výnos ani ve špatném roce neklesl pod 3,8 t/ha a v těch dobrých se těšíme z výnosů blížícím se 6 t/ha,“ říká zkušený pěstitel a dodává, že s každým novým DEKALB® hybridem jsou vysněným 6 t/ha blíže.

Na sílu těchto ročníkových vlivů a pěstitelskou technologii reaguje významně genetická výbava hybridů řepek DEKALB®. Právě ta umožňuje dosáhnout výnosů na provozních plochách, které můžou být i nad 6 t/ha. Před vlastním uvedením odrůdy do praxe mu předchází jeho dlouhodobé prověřování a zkoušení  minimálně tři až pět  let, aby byla zjištěna výnosová stabilita v různých ročnících. V posledních pěti letech patří Monsanto mezi jedny  z nejúspěšnějších šlechtitelských společností při testování ve státních odrůdových zkouškách ÚKZÚZ. V ročnících  2012, 2013, 2014 i 2015 se zde staly výnosovými vítězi v jednotlivých kategoriích odrůdového zkoušení  naše hybridní odrůdy DK EXCEPTION, DK EXPLICIT, DK EXSTORM, DK SENSEI a DK EXSSENCE.  Je to řada hybridů, které svým výnosem stále posouvá zkušenosti a tedy i očekávání českých pěstitelů řepky výše .

Nejdůležitější je výnos v kombinaci s odolností vůči stresu
Šlechtitelé řepek DEKALB® dokázali identifikovat rozdíly ve schopnosti dosahovat vysokých výnosů při různých stresových situacích způsobených výživou, klimatem nebo prostředím a díky tomu jsou dnes schopni nabídnout takové osivo řepky, jehož konečný výnos odolá nepříznivým podmínkám.
Při testování  procházejí DEKALB® řepky těžkou zkouškou. Testují se na odolnosti vůči fomové hnilobě a cylindrosporióze, vůči výdrolu, zvýšenou pružnost šešulí a odolnost vůči nádorovitosti kořenů. Díky těmto zkouškám se podařilo  vyvinout spolehlivé a flexibilní materiály s výnosovým potenciálem, který se v podmínkách České republiky blíží k 9 t/ha (DK Exception - ÚKZÚZ 2014, lokality Čáslav, Věrovany, Hradec n. S.).

Klíčové hybridy pro sezónu

Hybridy s velkou odolností vůči stresu a se stabilním výnosem v praxi potvrzují v posledních třech letech hybridy - DK EXSTORM, DK EXQUISITE a DK EXPLICIT. Novější genetické materiály kombinují vysoké výnosy a stresuodolnost, mezi těmito hybridy vyniká DK EXCEPTION inovinky roku 2016  DK EXPRIT a DK PLATINIUM .

Hybrid DK EXCEPTION byl představen trhu vloni a díky výjimečným a v podstatě nejvyšším výnosům si takřka okamžitě našel místo mezi pěstiteli. Právě ve zmiňovaném extrémním roce 2015 dosáhl výnosu 123%! (SDO, 2015) Jeho potenciál výnosu si držel vyrovnané výkony v celých třech letech testování ÚKZÚZ a nakonec dosáhl 120% za roky 2013-2015. Je tak krásně vidět, že průměrným výnosem v rámci testování  na ÚKZÚZ  v tak rozdílných  posledních třech ročních překonával celý sortiment starších i nových hybridních odrůd. To se v letech 2013, 2014 a 2015 nepodařilo žádné jiné odrůdě.
DK EXPLICIT je na trhu teprve tři roky a již druhým rokem se stal nejpěstovanější odrůdou řepky v České republice. Právě DK Explicit posunul očekávání pěstitelů ve výnosech ještě o stupínek výše. Jeho největší předností  a důvodem, proč mu věří tolik pěstitelů, je jeho spolehlivost a to, jak mohutně dokáže větvit. Při jednom z pokusů jsme u náhodně vybrané rostliny napočítali až 1000 šešulí na rostlině. Přitom dle zjištěných šetření se normální počet  šešulí pohybuje okolo čísla 500. Tento extrémně výnosný hybrid dosahoval na provozních plochách výnosy z 80% případů nad hranicí 5 t/ha za poslední dva roky. Svoji výnosovou kvalitu potvrdil rovněž prvním místem v tříletých pokusech ČZU na úrovni 5,24 t/ha za roky 2013-2015.
Novinkou pro rok 2016, která zaujme především pěstitele v náročnějších podmínkách  a upřednostňujících  ranější materiály, je DK EXPRIT. DK Exprit umí perfektně hospodařit s dusíkem a je vhodný do podmínek už od nižší intenzity pěstování, ovšem každý přidaný vstup dokáže proměnit v přírůstek na výnose.  DK Exprit v minulém roce v testování ČZU dosáhl výnosu 4,95 t/ha s průměrem 109%.
Kromě standardních hybridů DEKALB® portfolio nabízí také inovativní technologie a hodnoty. Nádorovitost kořenů (Plasmodiophora) trápí stále více pěstitelů a ti hledají řešení v hybridech, které by ale neměly za následek nižší výnos. DEKALB® tedy uvádí hybrid DK Platinium, který kombinuje žádanou odolnost vůči nádorovitosti a současně v sobě drží potenciál vysokých DEKALB® výnosů.

Toto je jen malá část toho, co si můžete vybrat a čeho můžete s pěstováním DEKALB® dosáhnout. Věřte ovšem, že DEKALB® má v portfoliu řešení do všech podmínek i situací v České republice. A Váš výnos s nimi bude nejvyšší.