Silo Energy 3.2.2019

Po dlouhodobém šlechtění a zkoušení byly v loňkém roce pěstitelům poprvé nabídnuty novinky v podobě SILO Energy hybridů kukuřic, které umí zabezpečit hlavní zdroj energie při výživě na mléčných farmách i pro bioplynové stanice. Tento trend se u silážních hybridů kukuřic DEKALB® snaží Monsanto šířit postupně. Nejprve tak hybridy vhodné pro SILO Energy systém byly uvedeny v zemích, kde má kukuřičná siláž klíčový význam a mimo jiné právě i u nás v České republice.

 

Nejnovější silážní DEKALB® materiály jsou vzrostlejší s pevným stéblem, hustěji olistěné a s velikou palicí, která tvoří podíl z celkové hmoty 45-50%. Při  průměrné užitkovosti

nad 7000 lt na dojnici je potřeba vybírat hybridy stravitelné a s vysokým podílem energie přicházejícím hlavně z palice, doplněnou o energii ze zbytku rostliny. Podle analýz provedených na zemědělských farmách, bylo rozpětí stravitelnosti vlákniny (NDFD) u DK hybridů v letech 2013 a 2014 na velmi vysoké úrovni. A to v průměru 55% - nejvyšší hodnoty dosahovaly stravitelnost až 65 % -. Při každém navýšení stravitelnosti už o 1 % se zvýší příjem sušiny a produkce mléka cca o 0,15 kg/den. Pro producenty mléka je tak pečlivý výběr vhodného hybridu velmi důležitý.

 

Škrob je klíčovým zdrojem energie. DEKALB® hybridy dosahují jeho obsahu ve hmotě

přes 34% a pokrývají hlavní energetickou spotřebu při tvorně mléka. U většiny DEKALB® hybridů dozrává zbytek rostliny rovnoměrně, což umožňuje dostatečně dlouhé období pro vhodnou sklizeň a dostatečnou akumulaci zralosti do palice při procesu dozrávání a tím pádem i energie z ní. Hlavní silážní DK hybridy vhodné pro získání maxima energie v rámci systému SILO Energy jsou pro prodejní sezónu 2017: DKC3142, DKC3450 a DKC4141.

 

   DKC3142 s FAO200-210 je velmi raným silážním hybridem. Tento adaptabilní hybrid je vhodný pro chladnější oblasti naší republiky jako je Vysočina , obilnářské oblasti a velice se mu daří i v okrajových až hraničních regionech s vyšší nadmořskou výškou. Právě zde umí využít své vlastnosti, jako

rychlost počátečního růstu a chladovzdornost v raných fázích růstu. Již v počátečních fázích si v těchto oblastech s krátkou vegetační dobou včas vytvoří základ pro tvorbu veliké palice s dostatkem škrobu, umožňující časné dozrávání v oblasti brzkých mrazíků v podzimním období. Tuto kukuřici lze využívat na mléčných farmách, kde je potřeba vyváženého obsahu škrobu a hodny stravitelnosti vlákniny.

 

V nejrozšířenější ranostní skupině silážních hybridů je kategorie FAO240-270. V této oblasti se už loni osvědčila novinka DKC3450. Tento robustnější  hybrid s polopřevislými až erektoidními listy rovnoměrně rozmístěnými na stonku, umí velice efektivně využívat  fotosyntetický efekt a přetvářet do energie ze škrobu v palici. Geneticky má vytvořen velmi pevný a vysoký stonek s pozvolným dozráváním. Tento mezityp s robustní palicí zajišťuje zároveň přežvýkavcům výbornou stravitelnost. Při vyšších výsevcích dodává úměrně vyšší výnos hmoty a také vyšší výnos energie v podobě škrobu z palic. V loňském roce i přes obrovská sucha v době dozrávání, dosáhl na farmách velice kvalitních silážních hodnot, což ukazují výsledky vzorků např. na farmě v Čechticích ze září 2015, které odebíral obchodní zástupce DEKALB® František Matějovksý v době sklizně.

 

 

 

Hybrid

Sušina

Výnos sušiny

Podíl sušiny klasu ze sušiny celé rostliny

Obsah v celé rostlině

Stravitelnost v celé rostlině

NEL

Produkce mléka

ADF

NDF

Škrob

N-látky

Popel

BNLV

NDF

Škrob v klasu

aktuální

Strav. vlákniny 69 %

 

%

t.ha

%

%

%

%

%

%

%

%

%

MJ.kg

MJ.kg

kg.ha tis.

kg.t. Suš.

DKC 3450

38.76

19.75

58.82

17.54

39.06

37.00

9.41

4.05

66.53

54.04

62.70

6.46

6.76

40.27

2038.76

 

 

DKC3450 je komplexní  silážní hybrid, který najde uplatnění u vysokoprodukčího stáda. Při podrobnějším zkoušení i různé hustoty a šířky řádků, lze využít jeho schopnosti dosahovat vyšších výnosů při vyšší hustotě a v různém rozmístění rostlin pro získání vyšší energie, hlavně ze škrobu v rostlinách na ha.Tak jak ukazuje graf z poloprovozního pokusu  v roce 2015 založeného při různé šířce (0.75 a 0.375 m) a hustotě pěstování rostlin v Dubenci, kde se při vyšším výnosu hmoty získá i více energie z ha.

 

 

 

V nabídce SILO Energy hybridů má DEKALB® i DKC4141, což je mohutný bioplynových hybrid s FAO290-300  vhodný pro více výrobních oblastí jako je řepařská, kde pokrývá celou teplou i studenější  část. Okrajově jej lze pěstovat i v obilnářské oblasti, kde dosahuje v září celkové sušiny okolo 31%. Významným regionem je také kukuřičná výrobní oblast, kde výborně doplňuje ranostně dva nosné pozdnější hybridy DKC5815 a DKC5542. Tento hybrid v sobě kombinuje vysoký výnos hmoty, který potvrdil v letech 2013 a 2014 a zároveň vysoký výnos škrobu z ha. Velice pozitivním faktorem je, že při vyšším výsevku mezi 85 – 90 tis. na ha  zároveň s výnosem hmoty narostll rovnoměrně i výnos škrobu  v celkové suché hmotě. Každý pěstitel může využít tohoto faktoru a ušetřit celkovou plochu pro pěstování.

 

Na závěr lze dodat, že SILO Energy hybridy jsou pečlivě vybrané odrůdy kukuřice DEKALB® a dávají pěstiteli jistotu zabezpečení pokrytí dostatku energie v krmné dávce pro dobytek, popřípadě i majiteli bioplynové stanice pro výrobu elektřiny. Získejte tedy více energie z hektaru a zeptejte se DEKALB®zástupců na SILO Energy hybridy.