Scenic Gold – bezpečnost pro vaši řepku. 30.5.2019

Scenic Gold – nově  v  moření řepky olejky

Scenic Gold -  nové fungicidní  mořidlo je kombinací dvou odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, poprvé použity pro moření řepky v EU.

Scenic Gold - the new fungicide seed growth product  is a combination of two different active substances with two different modes of action, first used for oil seed rape treatment in the EU.

V březnu letošního roku dosáhla Česká republika registrace nového fungicidního mořidla do řepky olejky a hořčice, ředkve olejné, řepice olejné, hořčice sarepské. V průběhu roku 2018 a roku 2019 probíhají registrace v dalších evropských státech a na podzim roku 2019 si již zákazníci budou moci objednat osivo řepky namořené Scenic Gold.

Načasování se téměř podařilo, neboť bylo oznámeno ukončení uvádění na trh účinné látky thiram, kterou se nyní moří téměř veškerá produkce řepky pro evropský trh. Alespoň ve fungicidním moření tedy umíme zareagovat a nenechat své zákazníky napospas škůdcům a chorobám.

Mořidla mají v ochraně rostlin specifickou úlohu.  Bez kvalitního počátečního startu není možné dosáhnout vysokých výnosů. Choroby přenosné osivem a půdou není možné řešit následně foliárními postřiky. Kvalitní mořidlo je základ fungicidní ochrany pro počáteční fáze vývoje rostlin.

  • Zaručuje vyváženou konkurenceschopnost rostlin

  • Podporuje kvalitu a rychlost vzcházení

  • Zajišťuje základ zdravého a vyrovnaného porostu

  • Zabraňuje šíření populací houbových patogenů do pozdějších růstových fází rostlin

Scenic Gold – složení

Scenic Gold je kombinací dvou odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, poprvé použity pro moření řepky v EU.

Fluopicolid představuje novou chemickou skupinu (benzamidy) s novým způsobem účinku, u něhož nebyla zaznamenána cross rezistence jako u jiných účinných látek působících na houbové patogeny ze skupiny Oomycetes.

Pro biologický profil je charakteristická konzistentní vysoká preventivní účinnost,má antisporulační efekt a potenciál pro kurativní účinek.

V rostlině je distribuována xylemem (akropetální systemická aktivita) a účinek na houbové pathogeny lze očekávat při foliární aplikaci, moření osiv a půdní aplikaci.

Fluoxastrobin je širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny strobilurinů

celosvětově dlouhodobě používaná v ochraně proti širokému spektru houbových patogenů v rámci mnoha přípravků, převážně v kombinaci  s dalšími fungicidními partnery. V rámci EU používaný k foliárním aplikacím a v  rámci moření osiva obilnin (Scenic 080 FS – již není k dispozici)

Při použití k moření osiva působí kontaktně a částečně penetruje do ošetřeného osiva.

Scenic Gold – spektrum účinnosti

Leptosphaeria maculans, Phoma lingam (Phoma) - způsobuje fomovou hnilobu a později  fomovou skvrnitost listů, je součástí komplexu chorob způsobujících „dumping off“ = padání klíčících rostlin.

 Alternaria brassicae - je původcem hniloby mladých rostlin a listové skvrnitosti

Hyaloperonospora brassicae - způsobuje první projevy plísně zelné na děložních a prvních pravých listech

Rhizoctonia solani - obecný patogen, důležitý prvek v komplexu padání klíčících rostlin

Scenic Gold – bezpečnost rostlin

Scenic Gold  -  kontrola chorob a bezpečnosti rostlin vede k zajištění celkové ochrany porostu a jistotě výnosu.  V 71% Scenic Gold ochraňuje klíčíci rostliny  a zlepšuje kondici rostlin oproti neošetřené kontrole.  V průměru, Scenic Gold poskytuje +5.5% vyklíčených rostlin oproti neošetřené kontrole. (28 polních pokusů napříč EU). Téměř nedochází k opoždění klíčení jak u čerstvě namořených osiv, tak u osiv 1 rok přeskladněných (95-96% klíčivost).

Scenic Gold – bezpečnost pro vaši řepku.

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

 

 

 

 

 

Relevantní informace

Byer CropScience Czech Republic