Řepky DEKALB® 1.2.2019

Vyšlechtit odrůdu řepky s vysokým výnosovým potenciálem překvapivě není obtížné. Ovšem zkombinovat vysoký výnosový potenciál i v náročných podmínkách je daleko složitější.

Čeští pěstitelé se rozhodují o volbě odrůdy řepky především na základě možnosti dosáhnout co nejvyššího výnosu v rámci lokality, kdy podmínky pro pěstování bývají různé, náročné a někdy až velice těžké. Šlechtitelé řepek DEKALB® dokázali identifikovat rozdíly ve schopnosti dosahovat vysokých výnosů při různých stresových situacích způsobené výživou nebo prostředím a díky tomu jsou dnes schopni nabídnout takové osivo řepky, jehož konečný výnos odolá nepříznivým podmínkám.

Sledování v rámci Monsanto pokusů prokázalo, že více než 60 moderních šlechtitelských materiálů (dokonce i ty se schopností kompenzovat stresy) ztrácejí 22% svého výnosu, když jsou sníženy vstupy dusíku ze 190 kg/ha na 130 kg/ha. Liniové odrůdy nebo rodičovské linie utrpí ztráty 25% a více, ovšem ty nejtolerantnější hybridy ztrácejí maximálně 15%. Toto zjištění otevírá prostor

pro zdokonalování vyšlechtěných materiálů tak, aby pěstitelé mohli zasévat osivo řepky ozimé s vysokou přizpůsobivostí na lokalitu a především s tou nejvyšší spolehlivostí.

Při testování  procházejí materiály těžkou zkouškou. Testují se na odolnosti vůči fomové hnilobě a cylindrosporióze, vůči výdrolu, zvýšenou prožnost šešulí a odolnost vůči nádorovitosti kořenů. Díky těmto zkouškám se podařilo  vyvinout spolehlivé a flexibilní materiály s výnosovým potenciálem, který se v podmínkách České republiky blíží k 9 t/ha (DK Exception - ÚKZÚZ 2014, lokality Čáslav, Věrovany, Hradec n. S.) 

V posledních studiích se rovněž aktivně pracuje na zabudování největší možné toleranci vůči výživovému stresu. Tento vývoj je považován za zásadní pro zajištění budoucnosti evropské produkce řepky v souvislosti se současnými i budoucími ekonomickými a legislativními tlaky.

Řepka je považována za jednu z nejdražších polních plodin z hlediska pěstování. A co více, náklady na vstupy se budou pravděpodobně zvyšovat vzhledem ke vzrůstající odolnosti škůdců vůči pesticidům a úbytku klíčových aktiv. To povede ke stále častějšímu vyhledávání odrůd schopných vyprodukovat více při nižších vstupech.

DEKALB® šlechtitelé při testování nevyužívají ošetření fungicidy ani v lokalitách s největšími tlaky chorob. Pružnost pletiv šešulí a odolnost vůči výdrolu se zjišťuje na plochách, kde jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a časté bouřky s kroupami; pěstební školky v nejextrémnějších kontinentálních lokalitách pomáhají při zajišťování vysokých úrovní odolnosti vůči zimnímu období. To vše přímo ovliňuje vývoj a konečný výběr pro uvedení na trh opravdu odolných DEKALB® řepek.

Klíčovými hybridy s velkou odolností vůči stresu a stabilním výnosem v praxi potvrdily v posledních třech letech hybridy - DK EXSTORM, DK EXQUISITE a DK EXPLICIT. Novější genetické materiály čím dál častěji kombinují vysoký výnosy a odolávání stresovým podmínkám, mezi těmito hybridy vynikají DK EXCEPTION a novinky roku 2016  DK EXPRIT a DK PLATINIUM s odolností vůči nádorovitosti kořenů.

Velký důraz se klade také na habitus rostlin a díky tomu je mohutný porost DEKALB® řepek snadno rozpoznatelný. Habitus se totiž stává dokonalou základnou pro tvorbu vysokého počtu šešulí s výbornou kompenzační schopností i v případě velkých výkyvů počasí. Přes svoji mohutnost jsou rostliny DEKALB® řepek silné a odolávají poléhání. Novinkou je také nový způsob vzpřímeného větvení, který právě poléhání brání ještě více. Takový typ šlechtění najdete právě u novinky  DK Exprit. Pokud dojde ke ztrátě důležitých výnosových prvků vlivem nepříznivých podmínek, mají DEKALB® hybridy stále dostatek zdrojů, aby zabezpečily vysoký výnos a garantovali pěstiteli ziskovost pěstování.

 

Velký pokrok se udál ve vývoji hybridů, které kombinují nejvyšší možný výnos za optimálních hladin dusíku s nejmenšími ztrátami. Díky neustálému vývoji v oblasti celé řady dalších vlastností chránících výnos, je jisté, že tyto inovace umožní větší a snadnější udržitelnost plodin, které budou pěstitelé potřebovat v budoucnu.

Skutečnost, že schopnost kompenzace může být využita plně pouze tam, kde nejsou populace rostlin příliš vysoké, podtrhuje samozřejmě potřebu správné agronomie a rovněž volby odrůdy při vytváření stále více flexibilnějších vysoce výnosných odrůd, které DEKALB® šlechtí.

Cílem tohto vývoje není pouze, aby řepka nějakým způsobem přežila stresové prostředí, období a výživu, ale především zachovala výnos při všech nástrahách, které pěstitele čekají. A na každou komplikaci má pro českého pěstitele DEKALB® řešení.