Jak na dlouhodobě stabilní výnosy řepky 5.2.2019

 Řepka potvrzuje svou silnou pozici, kdy i přes extrémní sucha v době setí bylo zaseto přes 380 tisíc hektarů, což ji solidně drží na pozici druhé nejpěstovanější plodiny v Česku. Podle vícerých prognóz se dá očekávat, že poptávka po řepkovém oleji stoupne, vzhledem k mediálně i komunitně podporované kampani proti palmovému oleji. Což českým pěstitelům řepky hraje příjemně do karet. Na druhou stranu pozorujeme změny klimatu i v našich končinách.

Čeští zemědělci a pěstitelé budou v následujících letech čelit nelehkým podmínkám. Extrémní sucha a tropické teploty, které vloni sužovaly naše území, můžeme očekávat i v dalších letech. Na vině je změna klimatu, na kterou upozorňují přední meteorologické ústavy i klimatologové. Podle nich dokonce zažíváme největší sucho za 500 let. Podle šéfa oddělení klimatických změn ČHMÚ Radima Tolasze to zaskočilo dokonce i samotné klimatology: „Kdyby mi před pár týdny někdo řekl, že se to může u nás stát dříve, než ve druhé polovině století, považoval bych ho za blázna.“ 

Na sílu těchto ročníkových vlivů a pěstitelskou technologii reaguje významně genetická výbava hybridů řepky DEKALB®. Právě ta umožňuje dosáhnout výnosů na provozních plochách, které můžou být i nad 6 t/ha. Společnost Monsanto dlouhodobě investuje nemalé prostředky do  vývoje nových hybridních odrůd a nabízí  ucelený sortiment  hybridů  vhodných do našich, ale i právě měnících se klimatických podmínek. Před vlastním uvedením odrůdy do praxe mu předchází jeho dlouhodobé prověřování a zkoušení  minimálně tři až pět  let, aby jsme zjistili výnosovou stabilitu v různých ročnících. V posledních pěti letech patří Monsanto mezi jedny  z nejúspěšnějších šlechtitelských společností při testování ve státních odrůdových zkouškách ÚKZÚZ. V ročnících  2012, 2013, 2014 i 2015 se zde stali výnosovými vítězi v jednotlivých kategoriích odrůdového zkoušení  naše hybridní odrůdy DK EXCEPTION, DK EXPLICIT, DK EXSTORM, DK SENSEI a DK EXSSENCE.  Je to řada hybridů, které svým výnosem stále posouvají zkušenosti a tedy i očekávání českých pěstitelů řepky výše .

Hybrid DK Exception byl představen trhu vloni a díky výjimečným a v podstatě nejvyšším výnosům si takřka okamžitě našel místo mezi pěstiteli. Právě ve zmiňovaném extrémním roce 2015 dosáhl výnosu 123%! (SDO, 2015) Jeho potenciál výnosu si držel vyrovnané výkony v celých třech letech testování ÚKZÚZ a nakonec dosáhl 120% za roky 2013-2015. Je tak krásně vidět, že průměrným výnosem v rámci testování  na ÚKZÚZ  v tak rozdílných  posledních třech ročních překonával celý sortiment starších i nových hybridních odrůd. To se v letech 2013, 2014 a 2015 nepodařilo žádné jiné odrůdě. Potenciál DK Exceptionu potvrdilo i testování poloprovozních pokusů SPZO, kde v roce 2015 získal prvenství v sortimentu A.  Výkonnost tohoto revolučního hybridu poukazuje na neomezený výnosový potenciál, který je dán především jeho genetickou výbavou.

Těmto úspěchům v české kotlině předcházel velmi přísný výběr na Monsanto testovacích stanicích, kde se ověřovala nejen výnosová hladina, ale také např. překonávání stresových podmínek způsobených nízkými teplotami na Ukrajině, vysokými  teplotami a suchými podmínkami v Rumunsku, prošel infekčními školkami v Anglii a Německu. Ve všech podmínkách úspěšně potvrdil, že se jedná o vyjímečný hybrid řepky ozimé a brzy to potvrdí i čestí pěstitelé.

DK EXPLICIT je na trhu teprve tři roky a již druhým rokem je nejpěstovanější odrůdou řepky v České republice. Právě DK Explicit posunul očekávání pěstitelů ve výnosech ještě o stupínek výše. Jeho největší předností  a důvodem, proč mu věří tolik pěstitelů, je jeho spolehlivost a to, jak mohutně dokáže větvit. Při jednom z pokusů jsme u náhodně vybrané rostliny napočítali až 1000 šešulí na rostlině. Přitom dle zjištěných šetření se normální počet  šešulí pohybuje okolo čísla 500. Tento extrémně výnosný hybrid dosahoval na provozních plochách výnosy z 90% případů nad hranicí 5 t/ha za poslední dva roky. Svoji výnosovou kvalitu potvrdil rovněž prvním místem v tříletých pokusech ČZU na úrovni 5,24 t/ha za roky 2013-2015. Díky hlubokému a bohatému kořenovému systému a extrémně silně větvící rostlině dokáže tento počet šešulí uživit i v sušších ročnících. Každého zaujme svoji temně zelenou barvou, která právě ukazuje, jak je tento hybrid schopen se o sebe postarat.

Zajímavou novinkou pro rok 2016, která zaujme především pěstitele v náročnějších podmínkách  a upřednostňujících  ranější materiály, je DK EXPRIT. DK Exprit umí perfektně hospodařit s dusíkem a je vhodný do podmínek už od nižší intenzity pěstování, ovšem každý přidaný vstup dokáže proměnit v přírůstek na výnose.  DK Exprit v minulém roce v testování ČZU dosáhl výnosu 4,95 t/ha s průměrem 109%. DK Exprit byl vyšlechtěn pro nový způsob větvení.  Díky vzpřímenějšímu a střídavému větvení je jeho odolnosti vůči poléhání a celkově stresovým podmínkám o to vyšší.

Kromě standardních hybridů DEKALB® portfolio nabízí také inovativní technologie a hodnoty, které vyhledávají určití pěstitelé. Nádorovitost kořenů (Plasmodiophora) trápí stále více pěstitelů a hledají řešení v hybridech, které by ale nemělo za následek nižší výnos. DEKALB® tedy uvádí hybrid DK Platinium, který kombinuje právě žádanou odolnost vůči nádorovitosti, ale současně v sobě drží potenciál vysokých DEKALB® výnosů.

Jak již bylo zmíněno, poptávka po kvalitním (ne palmovém) oleji je trend zdraví, který do Česka přišel ze zahraničí a tlak na zdravou výživu je stále silnější. Proto i vyšší obsah kyseliny olejové a nižší obsah kyseliny linoleové začíná být předmětem zájmu při výběru řepky. Společnosti Monsanto jako jediná nabízí hybridy s excelentními vlastnostmi a tyto hybridy řepky jsou zahrnuty pod produktovým označením HOLL.  Z této řady Monsanto představuje hybrid V316 OL, který má oproti standardním odrůdám o 33% vyšší -žádoucí -kyselinu olejovou.

Toto je jen malá část toho, co si můžete vybrat a čeho můžete s pěstováním DEKALB® dosáhnout. Věřte ovšem, že DEKALB® má v portfoliu řešení do všech podmínek i situací v České republice. A Váš výnos s nimi bude nejvyšší.