DK Exception 6.2.2019

Ne nadarmo se říká, že pokud něco funguje, tak není důvod ke změně. Mnoho lidí se tím řídí i v běženém životě, nelehce se zvyká na nové systémy. V důsledku ale každá inovace zvyšuje naše pohodlí a přináší více za méně úsilí. Pokud pěstitelé řepek DEKALB® něco mění, dělají to postupně a promyšleně,  protože každá volba se projeví  až v dalším vegetačním roce. Obavy však nemají své místo v případě rozhodnutí pro novou odrůdu s výrazně vyšší výnosovou dimenzí a to je DK Exception.

 

Přísné testování napříč celou Evropou

DK Exception je celoevropským nejnovějším restaurovaným hybridem řepky z dílny šlechtitelů DEKALB®, který byl uveden na český trh v roce 2015 a zároveň ho uvedly také země, kde je pěstování řepky velmi oblíbené, a to Německo, Francie, Anglie a Polsko. Už to dokazuje, že se jedná o komplexní řepku vhodnou pro pěstitele v různých podmínkách západní a střední Evropy. Na Monsanto testovacích stanicích prošel také velmi přísným selekčním výběrem –testovala se tam nejen výnosová hladina, ale také např. překonávání stresových podmínek způsobené nízkými teplotami na Ukrajině, vysokými  teplotami a suchými podmínkami v Rumunsku, infekčními školkami v Anglii, Německu apod. Všude potvrdil, že se jedná o výjimečný hybrid. Jak již jeho název nese ( exception = vyjímka / vyjímečný).

 

Technicky popsáno

DK Exception je středně raný hybrid, který kvete ve středně dobém období a  dozrává přibližně o dva až tři dny dříve než DK Explicit.  Rostliny jsou středně vysoké, celkový habitus tvoří vedle hlavního terminálu dlouhé větve rostoucí od spodních pater.  DK Exception je prostorově vyvážená řepka a umí využít každý centimetr v porostu pro tvoru plodných šešulí. Je důležité nepřehušťovat porosty a vysévat okolo 0,9 – 1 VJ (45 -50 semen/m2 ). V podzimním období  má rychlou pokryvnost a  tvoří mohutnější přízemní růžice, které  při pěstování podpoří fungicid s regulačním účinkem. Na jaře velice rychle regeneruje a vytváří pravidelný porost, kde dochází k  zakládání  dostatečného počtu větví a až potom dochází k růstu do výšky a tvorbě stonku.  Jedná se o zdravý hybrid obsahující gen RLM7 s odolností vůči Phomě, který zajišťuje odolnost v nejkritičtějším období na podzim a z počátku jara.

 

Zkoušky  v českých podmínkách

Klíčovým rozhodnutím pro zařazení tohoto hybridu do české nabídky byla místní registrace ÚKZÚZ,  pouze ty nejlepší hybridy prošly testovacím cyklem již po dvou letech. V posledních deseti letech se to podařilo  dvěma DEKALB® odrůdám - DK Explicitu a v loňském roce také  DK Exceptionu. Tento  hybrid se vyznačoval velmi vyrovnanými  výnosy v letech 2013 a 2014, kde se výnosy na všech lokalitách pohybovaly v rozmezí  106-134%,  kde průměrný výnos v roce  2013  byl 6,22 t/ha a 2014 byl 7,61 t/ha,  Průměrný výnos v tak rozdílých  posledních dvou ročních byl na ÚKZÚZu 6,92 t/ha a překonal tak v rámci testování celý sortiment starších i nových hybridních odrůd.  V těchto dvou registračních letech dosáhl svého maxima na lokalitě Čáslav 8,92 t/ha. Tato výkonnost ukazuje na neomezený výnosový potenciál, který je dán především genetickou výbavou. Posvěcení dřívější registrace potrvdil i ročník 2015, který byl poznamenán výraznýmy výkyvy teplot a srážek, DK Exception dosáhl 123% z těchto zkouškách a v tříleletém průměru 120%!

Svou stabilní výkonnost potvrdil DK Exception vítězstvím  i v poloprovozních pokusech SPZO a  také na pokusech pro seznam doporučených odrůd (SDO). Při pokusech s různou intenzitou, kde je rozdíl mezi dávkami dusíku 50 kg  (150 a 200 kgN/ha) a aplikacemi fungicidů byly výnosy velmi vyrovnané a DK Exception byl v obou variantách nejlepší a v silné konkurenci nechal své soupeře za sebou. Je to jedna z mála hybridních odrůd, která dosáhla na nejvyšší výnos jak při nízkých, tak i při vysokých dávkách dusíku v jednom ročníku. Od dob, kdy se začaly provádět pokusy SDO v různých intenzitách, bylo takových případů velmi pomálu.

DK Exception a další řepky DEKALB® mají  jednu společnou vlastnost, a tou je velkokapacitní kořenový systém, který může dosáhovat i takového objemu, jako je nadzemní hmota. Když si uvědomíme, jak mohutné jsou DEKALB® řepky, jedná se o úctyhodný prostor, který kořen vyplňuje. Rostlina pak dokáže maximálně využít živiny v půdě a přetransformovat je do výnosu.

 

Závěrem lze říci, že DK Exception je velmi perspektivní hybrid vhodný pro každého pěstitele a to i v různorodých podmínkách. Síla šlechtění DEKALB® řepek je  neustále na vzestupu a určitě není náhodou, že  se v posledních třech letech v testování  pro SDO na prvních pěti  místech umístily čtyři DEKALB® hybridy (DK Exception, DK Exssence, DK Explicit a DK Sensei). Dlouhodobě portfolio řepek DEKALB® dává pěstitelům významnou jistotu dosažení kvalitních výsledků na velkých provozních plochách.