DKC5144 STABILITA V KAŽDÉM PROSTŘEDÍ Vysoký objem zelené hmoty, vysoký podíl škrobu v zelené hmotě jako základ pro bioplynové stanice, kvalitní silážní hmota s vyváženými parametry, stabilní a nenáročný hybrid
FAO
340
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.5
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.5
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Hybrid velmi dobře pracuje již od střední míry intenzity, velmi dobře hospodaří s živinami. Vhodný pro pěstitele s bioplynovými stanicemi díky vysokému objemu zelené hmoty a vysokému obsahu škrobu v zrnu. Hybrid je možné zařadit i na lehčí půdy, velmi dobře také odolává přísuškům. Dostatečný přísun živin a agrotechnika výrazně ovlivňují objem zelené hmoty. Díky vyváženým silážním parametrům je hybrid vhodný i na výkrm dobytka.
Kukurice DKC5144 Obrázek