DKC4590 NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ZRNOVÝ HYBRID V ČR Nejpěstovanější hybrid v ČR, kvalitní zrno s vysokým obsahem škrobu, zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, vyrovnaným habitusem a silným kořenovým systémem, díky výbornému opylení a toleranci vůči stresovým podmínkám v době nalévání zrna přináší tento hybrid vysoký výnos i v náročných podmínkách
FAO
340
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Zrno:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  9.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
73000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
73000
Naše doporucení
Koňský zub s vysokým obsahem škrobu. Nejpěstovanější hybrid v ČR díky výnosu a ročníkové stabilitě. Velmi vysoký výnos. Výborný zdravotní stav, adaptabilita k půdním a klimatickým podmínkám. Toleruje suché a teplé klimatické periody, svinováním listů snižuje transpiraci – šetří vláhu, silný kořenový systém. V této ranostní skupině vyniká nízkou sklizňovou vlhkostí.
Kukurice DKC4590 Obrázek