DKC4141 Siláž pro maximální výkon bioplynové stanice 1. Hybrid určený pro bioplynové stanice 2. Výborný zdravotní stav 3. Vysoký podíl dentového zrna 4. Silo energy, vyšší hustota výsevku bez redukce palice a zrna
FAO
290
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  9.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Hybrid se dobře adaptuje na širokou škálu pěstitelských podmínek. Již střední míra intenzity pěstování zabezpečuje podmínky pro vysoký výnos zelené hmoty s vysokým podílem dentového zrna, Hybrid se dobře popasuje s přísušky, je vhodný na lehčí půdy. Hybrid velmi dobře toleruje vyšší výsevky bez redukce palice a zrna.