DKC4141 Siloenrgy siláž zvyšující výkon bioplynové stanice. Vysoký hybrid typický robustní palicí. Maximální výkon bioplynové stanice a možné snížení denní vsádky díky škrobnatějšímu zrnu typu koňský zub. Při zvýšeném výsevku neredukuje velikost palice, a tím tak zvýší výnos škrobu z hektaru. Jedna z nejvyšších odolností vůči suchu v DEKALB portfoliu.
FAO
290
Registrace
Ranost
středně pozdní
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  9.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení