DKC4070 STABILNÍ VÝNOS S DOBROU STRAVITELNOSTÍ Rychlý jarní start, vysoká rostlina s pevným stonkem, vysoký výnos hmoty s dobrým obsahem škrobu, silo energy, vyšší hustota výsevku bez redukce palice a zrna
FAO
290
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Zrno:
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  7.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Vysoký, hustě olistěný hybrid se silným stonkem. Hybrid velmi dobře toleruje vyšší výsevky bez redukce palice a zrna. Vysoký výnos silážní hmoty a vysoký výnos škrobu. Hybrid je vhodný také pro časné setí a dobře se adaptuje na širokou škálu pěstitelských podmínek.
Kukurice DKC4070 Obrázek