DKC3730 NENÁROČNÝ ADAPTABILNÍ HYBRID Nenáročný hybrid, hybrid se velmi dobře adaptuje na půdně-klimatické podmínky, tolerance vůči stresu, vysoký výnos i kvalita zrna
FAO
260
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Zrno:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.5
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
80000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
75000
Naše doporucení
Plastický hybrid, který se velmi dobře přizpůsobí různým pěstitelským lokalitám. Je nenáročný na agrotechnické vstupy, všechny přidané vstupy se přímo odrážejí ve výnosu a kvalitě zrna. Tolerantní vůči stresovým podmínkám.
Kukurice DKC3730 Obrázek