DKC3640 ...nová dimenze pro bioplyn Robustní, vysoký, silně olistěný hybrid vytvářející hluboký, rozvětvený kořenový systém zaručující plné vyživení vysoké rostliny. Chladuodolný a adaptabilní hybrid, který má extrémně dobrý zdravotní stav. Je vybaven polygenetickou rezistencí vůči spále kukuřičné.
FAO
260
Registrace
Itálie 2014
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  7.5
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Ideální do všech oblastí pěstování. Tento hybrid je inovativním výsledkem DEKALB šlechtění přinášející novou příležitost, jak ještě více znásobit výnos zelené hmoty z hektaru.
Kukurice DKC3640 graf/tabulka