DKC3623 ...budoucnost špičkových výnosů již dnes Velmi vysoký výnos zrna na úrovni pozdnějších hybridů. Tento hybrid je doporučený do všech oblastí pěstování zrnové kukuřice. Spolehnout se můžete na rychlý počáteční růst a vývoj, výbornou chladuvzdornost a excelentní překonávání přísušků. Rychle dozrávající hybrid.
FAO
280
Registrace
Rakousko 2012
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Zrno:
CCM
Bioetanol
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  9.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
84000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Pro pěstitele, kteří hledají nový, vysoce výkonný, středně raný zrnový hybrid. Obzvláště ho ocení pěstitelé hospodařící v podmínkách s rizikem přísušků, vysokých teplot a v různorodých půdních podmínkách. Ideální pro pěstitele hospodařící ve vláhově nejistých podmínkách, které jim nazaručují vyprodukovat dostatečné množství biomasy z ha.
Kukurice DKC3623 graf/tabulka