DKC3623 Raný hybrid pro duální využití 1. Rychlý počátečný start a zapojení porostu 2. Hybrid s vysokou toleranci vůči nepříznivým podmínkám při nalévání zrna 3. Hybrid dobře toleruje chlad v prvních růstových fázích 4. Výborný zdravotní stav
FAO
280
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Zrno:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.5
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
83000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
75000
Naše doporucení
Hybrid velmi dobře toleruje jarní chlad a je vhodný i do podmínek vyšší nadmořské výšky nebo raného výsevu. Stravitelnost zelené hmoty a vysoký podíl zrna jemně flintového typu umožňuje zpracování hybridu i pro účely siláže. Hybrid velmi dobře reaguje na přidané vstupy agrotechniky - pracuje však dobře již od střední míry pěstování.