DKC3450 Pro tu nejvyšší sklizeň hmoty z hektaru Velm výnosný, robustní hybrid pro maximální produkci hmoty z ha. Hustě olistěný široce klenutými listy s prodloužením listové plochy. Mohutná palice je základem siláže s vysokým podílem zrna v krmné dávce. Nový typ DEKALB hybrid se zvýšenou suchoodolností.
FAO
250
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B 
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Pro pěstitele s vysokým podílem kukuřice na siláž v osevním postupu a potřebou snižovat tuto výměru.