DKC3450 Pro tu nejvyšší sklizeň hmoty 1. Robustní hybrid s vysokým objemem zelené hmoty 2. Vysoký podíl zrna v hmotě 3. Zdravé rostliny 4. Vysokoprodukční hybrid
FAO
250
Registrace
Ranost
raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B 
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Hybrid velmi dobře pracuje již od střední míry intenzity. Intenzivnější podmínky a dobrá agrotechnika příznivě ovlivňuje podíl palic - zrna v silážní hmotě. Hybrid dobře toleruje sušší období a intenzivní slunečný svit, je možné ho zařadit na exponovanější stanoviště.