DKC3250 Energetická a dokonale stravitelná siláž 1. Vysoký objem zelené hmoty jako základ kvalitní siláže 2. Vysoce energetická siláž 3. Dobře olistěný hybrid, vysoký podíl zrna v hmotě 4. Pevná stébla, silný kořenový systém, zdravé rostliny
FAO
230
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B 
Zrno:
Siláž:
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  7.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Hybrid se velmi dobře adaptuje na širokou škálu pěstitelských podmínek. Hybrid velmi dobře překonáva suché periody, je možné jeho umístnění i na lehčích půdách. Při dostatku živin a vláhy přímo přenáší energii růstu do zelené hmoty s vysokým podílem palic.