DKC3250 ENERGETICKÁ A DOKONALE STRAVITELNÁ SILÁŽ Vysoký objem zelené hmoty jako základ kvalitní siláže, vysoce energetická siláž, široké a dlouhé listy, vysoký podíl zrna v hmotě, pevná stébla, silný kořenový systém, zdravé rostliny
FAO
230
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
tvrdý
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  7.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
90000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
85000
Naše doporucení
Vysoký výnos silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu. Velmi dobře zohledňuje přidané vstupy a přenáší tuto energii do růstu zelené hmoty s vysokým podílem palic. Široké sklizňové okno. Rostlina nevystrkuje laty, nezdržuje se zbytečným natahováním stébla přímo pod latou, vytáhne pouze prašníky. Na pohled se nám díky tomu možná zdá porost nižší, ale zato je kompaktní. Rostlina je velmi dlouho zelená, minimálně odsychají spodní listy.
Kukurice DKC3250 Obrázek