DKC3142 Nadměrné palice pro nadměrný výkon 1. Velmi raný hybrid 2. Vysoký výnos suché hmoty 3. Vysoký podíl zrna v zelené hmotě 4. Silo energy, vyšší hustota výsevku bez redukce palice a zrna
FAO
200
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B  P 
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
95000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
90000
Naše doporucení
Hybrid je vhodný i do vyšších nadmořských výšek, dobře odolává jarnímu chladu. Má rychlý počáteční růst, dobře se adaptuje na půdně-klimatické podmínky. Hybrid velmi dobře reaguje na přidané vstupy agrotechniky. Je možné ho pěstovat i při vyšší hustotě výsevku, hybrid neredukuje velikost palice.