DKC3142 SILÁŽ DO NEJVYŠŠÍCH POLOH Hybrid je vhodný do vyšších nadmořských výšek, velmi dobře se adaptuje na půdně-klimatické podmínky, dobré výživářské vlastnosti, vhodný pro setí při vyšším výsevku
FAO
200
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
95000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
90000
Naše doporucení
Extrémně rychlý jarní start, adaptabilita na různorodé půdně-klimatické podmínky. Hybrid je vhodný do vyšších nadmořských výšek (i nad 600 m), dobře toleruje chladné jarní počasí. Vyrovnané a nadměrně velké palice, vysoké rostliny. V nižších polohách vhodný k setí po silážním žitu. Velmi dobrá stravitelnost a výživářské vlastnosti. Maximální využití výnosového potenciálu pomocí vyššího výsevku bez rizika redukce velikosti palic.
Kukurice DKC3142 Obrázek