DKC3142 Velmi raný hybrid na siláž, bioplyn i zrno. Výnosem suché hmoty běžně překonává pozdnější hybrid. Unikátní velikost palice v sortimentu velmi raných hybrid. ENERGY SILO hybrid - zhuštěný výsevek zachovává vvelikost palice a vede ke zvýšenému obsahu škrobu a tím I ener. výkonu.
FAO
200
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
mezityp
Doporucené oblasti pestování
O  B 
Zrno:
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
95000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
90000
Naše doporucení
Má výbornou chladuvzdornost a velmi rychlý počáteční růst.