DKC2931 PLASTICKÝ HYBRID PRO CHLADNĚJŠÍ OBLASTI Dobrá kvalita silážní hmoty, vhodný i do sušších podmínek, ročníková stabilita, hybrid vhodný i pro chladnější oblasti
FAO
210
Registrace
Ranost
velmi raný
Typ zrna
tvrdý
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  7.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.5
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
95000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
90000
Naše doporucení
Vysoký hybrid se vztyčenými listy a vyrovnanými palicemi; vyvážený poměr zbytku rostliny a palic. Ročníkově stabilní hybrid s vysokým výnosovým standardem. Vyrovnané palice. Vhodný i na sušší stanoviště. Dobrá kvalita silážní hmoty – vyšší podíl flintového zrna, preferovaný hybrid pro mléčné farmy a chovy dobytka.
Kukurice DKC2931 Obrázek