Tolerance vůči suchu – HD Tested

Tolerance vůči suchu – HD Tested

22.10.2014
Tolerance vůči suchu – HD Tested

Hybridy DEKALB® se stávají HD hybridy (hybridy DEKALB® se zvýšenou suchovzdorností), pokud:

  • Hybridy prošly testováním v náročných pěstitelských podmínkách intenzivního sucha a působením vysokých teplot.
  • Výnosové výsledky hybridů přesáhly průměr výnosů v daných stresových podmínkách.
  • Šlechtitelé společnosti Monsanto a pracovníci technologického odvětví stanoví hybrid jakoHD na základě získaných výsledků a uznají hybrid jako vhodný do podmínek vodního deficitu.

 

Schopnost hybridů kukuřice překonávat a vypořádat se s obdobími sucha je největší výzvou nejen pro pěstitele, ale především pro šlechtitele. Nedostatek vody je často kombinován s vysokými teplotami. Nástup takovýchto extrémních podmínek přímo redukuje výsledný výnos kukuřice v každé vývojové fázi. Program pěstování rostlin tolerantních vůči suchu je jedním z nejdůležitějších globálních programů šlechtění společnosti Monsanto.

Pěstitelé a odborníci na vývoj nových technologií z Monsanta se zaměřují na pochopení vztahu mezi kořeny, vodou, přísunem živin a výnosem, který od osmdesátých let dvacátého století neustále narůstá. Objem kořenů je důležitým kritériem při výběru rostlin k pěstování. Národní i mezinárodní zkušenosti ukazují výhody silných a hlubokých kořenových systémů hybridů DEKALB®, což představuje velkou výhodu pro rostlinu vystavenou suchu.

Více informací

Produktový katalog