Stojí za to kopat hluboko

16.10.2014

 

Program pěstování rostlin odolných suchu je jedním z nejdůležitějších Globálních programů pěstování společnosti Monsanto. Pěstitelé a odborníci na vývoj nových technologií z Monsanta se zaměřují na  pochopení vztahu mezi kořeny, vodou, přísunem živin a úrodou od osmdesátých let dvacátého století. Objem kořenů je důležitým kritériem při výběru rostlin k pěstování. Národní i mezinárodní  zkušenosti ukazují výhody silných a hlubokých kořenových systémů  hybridů DEKALB®, což představuje velkou výhodu pro rostlinu vystavenou suchu.

V prvních stádiích si kukuřice DEKALB® vytvoří velice rychle kořeny  (6 cm/den) a tím vytvoří dobrý základ pro velký výnos. Občas se zdá,  že vývoj rostliny nad povrchem nenaplňuje naše očekávání, ale v tomto  období se mladé rostliny kukuřice zaměřují na vývoj kořenů a  vytvoření mohutného kořenového sytému, což bude mít následně  pozitivní vliv na konečnou úrodu.

Během stresových situací je klíčové, aby kukuřice snadno dosáhla na  vlhkost v půdě ve větší hloubce. Rostlina potřebuje dobré půdní  podmínky pro svůj vývin. V zhutněné půdě se kukuřice se svými kořeny  nedostane do hlubších pater půdy a k vodě v nich obsažené, což  nakonec, v extrémních případech, může vést k uhynutí rostliny.

Poměr vzdušné vlhkosti a vzduchu je také důležitý pro optimální vývoj  kořenového systému. Data ukazují, že kukuřice potřebuje nejvíce  vzduchu mezi polními plodinami.

Vývoj kořenového systému kukuřice je prakticky kompletní na začátku  kvetení. Nicméně, během rozkvětu a vytvoření zrn nepřestane růst, ale  výrazně se zpomalí. Malé kořeny a kořenová vlákna mají tendenci  množit se tam, kde je dostupný kyslík a voda. Schopnost rostliny toto  úspěšně provést se u hybridních rostlin liší. Některé jsou lépe  schopné pokračovat v růstu kořenů během vytváření zrn.

S ohledem na fakt, že spotřeba vody je u kukuřice nejvyšší v době  kvetení a vytváření zrn, je velmi důležité, aby si plodina do této  doby vytvořila mohutný kořenový systém, aby měla schopnost absorbovat  vodu z hlubších pater půdy. Silný a hluboký kořenový systém hybridní  kukuřice DEKALB® zajistí adekvátní příjem vody pro rostlinu během  vytváření zrn dokonce i při období sucha.

Mezi hybridy s dobře se vyvíjejícím kořenovým systémem můžeme zařadit DKC 4795. Při bližším pohledu na kořenový systém není překvapením, že DKC 4795 byla jedním z hybridů s  nejlepším výnosem při suchých podmínkách.