Silo Energy

6.11.2018

Získejte maximum z každého hektaru vašeho pole díky inovacím a genetice DEKALB. V rámci protierozních opatření a dalších omezení se nám čím dál více zmenšuje plocha, na které je možné kukuřici vůbec pěstovat. Jsme si vědomi, že i při snižování plochy musíte stále stejně naplnit žlaby a bioplynovou stanici. Proto se snažíme hledat řešení, která nám umožní vytěžit z každého místa na poli maximum. Díky technologii Silo Energy získáte více silážní hmoty a více škrobu ze stejné plochy, kterou obhospodařujete.V rámci protierozních opatření a dalších omezení se nám čím dál více zmenšuje plocha, na které je možné kukuřici vůbec pěstovat. Jsme si vědomi, že i při snižování plochy musíte  stále stejně naplnit žlaby a bioplynovou stanici. Proto se snažíme hledat řešení, která nám umožní vytěžit z každého místa na poli maximum. Díky technologii Silo Energy získáte více silážní hmoty a více škrobu ze stejné plochy, kterou obhospodařujete.

 

Co je technologie SILO ENERGY

Technologií Silo Energy označujeme hybridy, které pozitivně reagují na vyšší hustotu výsevku bez redukce palice a zrna.

V našich pokusech v ČR testujeme hybridy DEKALB, jak reagují na vyšší hustotu výsevku a snažíme se vám tak dodat to nejlepší doporučení pro vaše pole.

 

 

V rámci našich pokusnických stanic jsme testovali také reakci hybridů DEKALB na setí při rozteči 75 cm a 37,5 cm. Zajímá nás změna ve výnosu sušiny a obsah škrobu při různé hustotě výsevku.

Hybridy Silo Energy vykazují pozitivní reakci na setí v úzkém řádku. V tom případě se zvyšuje výnos sušiny a obsah škrobu na hektar oproti standardní technologii.

 

                  

 

 

Zeptejte se vašeho obchodního zástupce na doporučenou hustotu výsevku hybridů DEKALB.