Kukuřice DEKALB pro sezónu 2015

5.10.2014

 

Záměrem společnosti  Monsanto je doplňovat a obměňovat  své potfolio o typy kukuřic, které  přinášejí pěstiteli  stabilitu produkce a jistotu, na kterou se může  dlouhodobě spolehnout. Jedná se o vellmi plastické hybridy s různým zaměřením a raností.

V oblasti bioplynových hybridů došlo za poslední roky u Monsanta, k významnému pokroku a DEKALB bioplynové hybridy patří v součastnosti mezi hojně pěstované.Vedle nejpěstovanějších hybridů DKC5542, DKC5717 a DKC3409 patří mezi novější materiály  kombinovaný hybrid na siláž a bioplyn DKC3523 (FAO270/280).

  • Úplnou novinkou v tomto segmentu je středně pozdní mohutný hybrid DKC5815 (310/320) zaměřený především na výrobu bioplynu v kukuřičné, řepařské  a částečně obilnářské oblasti. Tento vysoký a hustě olistěný hybrid se silným stonkem může dosahovat výnosů v provozních podmínkách i přes 70t/ha hmoty na hektar.  Výnos je tvořen vedle listové plochy a stonku také velikou palicí, která zabezpečuje dostatek energie pocházející  ze škrobu. Po zdravotní stránce velice dobře odolává listovým chorobám a vložený gen HT1 zabezpečí  odolnost vůči spále kukuřičně.
  • Další novinkou určenou pro bioplyn je hybrid DKC3640 (FAO260).  V průběhu konání polních dnů , DKC3640  dominoval svou výškou, která dosahovala běžne přes 330 cm  a patřil jednoznačně k nejvyšším hybridům. Z toho lze usuzovat, že se k vám dostává material s obrovským výnosovým potenciálem hmoty. Postavení listů je zde erektoidní, aby při této výšce  docházelo k maximálnímu využití fotosysntézy pro tvorbu cukrů a energie.
  • Dalším nosnou oblastí  DEKALB hybridů  je  zrnový sortiment. Velký pokrok byl proveden ve šlechtění raných a středně raných kukuřic na zrno (FAO230 – 280), kde Monsanto disponuje nejranějšími hybrid y typu koňský  zub, zabezpečující rychlou dynamiku růstu  palice a  nejnižší sklizňové vlhkosti.  Loni uvedená kukuřice DKC3623 (FAO280) se osvědčila a patřila k nejpěstovanějím hybridům na zrno.
  • Úplnou novinkou v tomto sortimentu  je  hybrid EM3456 (FAO240), typ zrna - koňský  zub- vhodný pro všechny pěstitele, kteří hledají kukuřici s krátší vegetační dobou. Sklizeň s optimální vlhkosti  umožní sklízet zrno ještě před setím pšenice ve vhodném  agrotechnickém termínu.  Tento hybrid se vyznačuje rychlým počátečním růstem a chladovzností, která umí překonat chladnější jarní odbodobí dubna.
  •  Dalším novinkou  DEKALB portfolia je  DKC3939 (FAO320), typ zrna koňský zub určená pro kukuřičnou a  řepařskou oblast. Jedná se o velmi  stabilní hybrid, nižšího  vzrůstu tvořící homogení palice s nižším nasazením. Jedná se o fixně flexibilní palici, která pozitivně reaguje i na vyšší výsevky. S pohledu adaptability v různorodých klimatických podmínkách patří mezi naše nejlepší kukuřice.

Porfolio DEKALB kukuřic je velmi rozmanité a každý pěstitel má možnost si z této škály vybrat ten nejvhhodnější pro své potřeby.