Climate FIELD VIEW

6.11.2018

ROZHODUJTE SE NA ZÁKLADĚ DAT: CLIMATE FIELDVIEW – DIGITÁLNÍ SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ VAŠEHO POLE

 

Precizní zemědělství či digitální zemědělství je nový systém agronomického hospodaření umožňující přizpůsobovat vykonávané operace při pěstování polních plodin. Cílem je dosáhnout co nejlepších výnosů plodin a zlepšit odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům. Precizní zemědělství se také snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí a zároveň vzít do úvahy proměnlivé vlastnosti porostu a půdy. Navíc se zaměřuje na použití hnojiv a pesticidů jen tam, kde je to skutečně potřebné a pouze v nevyhnutelném množství. Rozhodovat se na základě dat z vašeho pole a maximalizovat profit můžete díky digitálnímu softwaru Climate Fieldview.

 

 

Co všechno můžete sledovat a analyzovat?

 

Poznejte vaše pole

Díky jednoduchému shromažďování a ukládání údajů, digitálním výnosovým mapám, můžete  analyzovat výkon hybridu a nastavit také potřebné dávky živin. Climate FieldView je váš partner při rozhodování, které děláte každý den, tak abyste maximalizovali návratnost z každého hektaru.

Pro více informací navštivte www.climate.com a www.dekalb.cz.