Extrémně suchý rok 2015 byl znát ve všech regionech ČR

1.8.2015

Suchá zima v Čechách

Rok 2015 byl mimořádně suchý a pro zemědělství celkově nepříznivý. Zima byla jako celek oproti průměru na celém území teplejší, v nejvyšších polohách to bylo o 1,5 °C, na většině území potom o 2 až 3°C, mimořádně ve východních Čechách až 3,5 °C. Srážkově byla tato zima na většině území podnormální. Část středních a západních Čech měla srážky jen mezi 50 až 60 %, místy i pod 50 % dlouhodobého průměru. Podobné byly úhrny i na části Znojemska. Naopak severní a východní Morava měla srážky normální, až slabě nadnormální. Na ostatní části území ČR se úhrny srážek pohybovaly mezi 70 až 90 %. Je nutné zdůraznit, že díky vyšším teplotám byly srážky častěji dešťové, což také poznamenává negativně zásobení půdy vodou.

Morava bez jarních dešťů

Díky průběhu teplot vzduchu a úhrnů srážek byl již počátek jara mírně sušší. Deficit srážek ke konci března dosahoval mimořádně až 50 %, na jižní Moravě a větší části Čech byl od 10 do 25 %, na ostatních částech území naopak vyšší než průměr. Vláhová bilance v březnu byla normální až slabě podnormální, obdobně i zásoba využitelné vody v půdě. Teplotně bylo jaro na celém území s vyššími teplotami od 0,3 až 0,6 °C na převážné části Moravy. Vysočina a Čechy mimo menší oblasti měly teploty vyšší od 0,6 až přes 1,2 °C.  Ovšem úhrny srážek byly na většině území podnormální. Jižní a část střední Moravy, Vysočina a východní část Čech měly srážky v rozpětí 60 až 80 %. Jaro bylo tedy na převážné části území teplé a suché.

Na počátku dubna byla na většině zemědělských půd zásoba využitelné vody v intervalu průměr až mínus 50 mm. Tento stav byl pro rostliny přijatelný. Ovšem uvedený vývoj teplot a úhrnů srážek vyvolal nedostatek vody v půdě. Takže v druhé polovině května jsou na jižní Moravě a ojediněle ve východních Čechách deficity až ke 150 mm. Zásoby vody klesá až na hodnoty pod 30 % využitelné vodní kapacity půd. Koncem května se tento deficit projevuje také na jižní Moravě a několika lokalitách na celém území.

Suché léto napříč republikou

Léto jako celek bylo mimořádně teplé a mimořádně suché. Koncem druhé dekády června je deficit přes 75 mm na převážné části Moravy, východních a jižních Čech. V prvním červencovém týdnu je s tímto deficitem území od Prahy přes celou Moravu mimo Beskydy. Výskyt tropických veder zvyšuje deficit tak, že ke 12. 7. jsou místa, kde vláhová bilance má hodnoty pod mínus 150 mm. Tento stav je po celý červenec s tím, že nehomogenitu tohoto pole způsobují lokální bouřky. Nedostatek vláhy se pak negativně projevil na zemědělských plodinách, obzvláště na kukuřici, která je na dostatku vody závislá. Výjimku tvořily snad jen suchovzdorné hybridy. Jejich kořenový systém je totiž vyšlechtěn tak, aby byly schopny odolávat i extrémnímu suchu. Společnost Monsanto nabízí hned několik odrůd. 

Srovnání základní vláhové bilance (mm) za období od 1.2.2015 do 25.10.2015 s dlouhodobým průměrem (převzato s portálu Českého hydrometeorologického ústavu).