DKC5815 ...hybrid plný energie Velmi vyskoký bioplynový hybrid s hustě olistěným stonkem a mohutnou palicí pro špičkový výnos silážní hmoty v kombinaci s vysokou výtěžností metanu. Velmi vyskoký stupeň chladuvzdornosti při vzcházení a jarním vývoji.Maximální výnosová výtěžnost podpořená výborným zdravotním stavem.
FAO
320
Registrace
Portugalsko 2011
Ranost
středně pozdní
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
K  O 
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Pro ty pěstitele, kteří ocení kvalitní siláž pozdního segmentu. Tento hybrid přináší spolehlivost pro dosažení potřebných výnosů silážní hmoty z hektaru, jak pro potřeby bioplynových stanic, tak pro krmivářské účely.
Kukurice DKC5815 graf/tabulka