DKC5815 VÍCE HMOTY I ENERGIE V CHLADNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH Energetická kvalitní siláž, velmi dobrý zdravotní stav - vhodný i do chladnějších oblastí, vysoký výnos silážní hmoty
FAO
320
Registrace
Ranost
středně pozdní
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Přizpůsobivý hybrid, který toleruje i chladnější lokality a chlad na jaře. Hybrid je zdravý, snáší dobře vlhčí podmínky – výborně toleruje listovou skvrnitost bez ztráty na kvalitě. Velmi rychle přeměňuje přijaté vstupy na objem zelené hmoty s vysokým podílem dentového zrna. Energetická siláž s vysokou krmivářskou kvalitou.
Kukurice DKC5815 Obrázek