DKC5815 Více hmoty a energie 1. Hybrid určený pro bioplynové stanice 2. Výborný zdravotní stav 3. Výborný počáteční růst 4. Výborná chladuvzdornost
FAO
320
Registrace
Ranost
středně raný
Typ zrna
koňský zub
Doporucené oblasti pestování
Siláž:
Bioplyn
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_suchu  8.0
Odolnost vuci suchu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chladu  8.0
Odolnost vuci chladu
Kukurice_DEKALB_Odolnost_vuci_chorobám  8.0
Odolnost vuci listovým chorobám

Doporucená hustota výsevku pro vyšší intenzitu pestování:
85000

Doporucená hustota výsevku pro strední až nižší intenzitu pestování:
80000
Naše doporucení
Hybrid velmi dobře toleruje chladnější lokality a lokality s výskytem pozdního jarního chladu. Velmi dobře se adaptuje na půdní podmínky a velmi rychle přeměňuje přijaté vstupy na objem zelené hmoty s vysokým podílem dentového zrna. Hybrid je zdravý, velmi dobře se adaptuje ve vlhčích podmínkách - výborně toleruje listové skvrnitosti bez ztráty na kvalitě.